Optimismen spirar i konsultbranschen. Enligt en undersökning från konsultmäklaren Assistera som genomförts bland 500 egenkonsulter inom it uppger sig 52 procent vara mer optimistiska inför framtiden än vad de var för ett år sedan.

När undersökningen genomfördes förra året var det 37 procent som uppgav sig vara mer optimistiska.

Efterfrågan väntas ta ett skutt uppåt. 35 procent av de svarande ser ett ökat behov av konsulttjänster mot 20 procent ifjol. De som tror på ett minskat behov har samtidigt blivit färre – från 26 procent vid förra årets undersökning till 9 procent i år.

Allt är emellertid inte guld och gröna skogar, för samtidigt ökar oron för prispress. Just prispressen är det största orosmolnet på konsultmarknaden, svarar 65 procent, vilket är en något högre siffra än förra året.

– När ekonomin stärks ökar också behoven av it-konsulttjänster. Vissa undersökningar indikerar att it-budgetarna endast ökar marginellt. När köparna har stora behov men inte mer pengar ökar kraven på att göra rätt saker och få ut mesta möjliga av sina investeringar. Det bidrar till att vi ser en stor efterfrågan på specialistkompetenser och en ökad prispress på mer generella it-tjänster, kommenterar Assisteras vd Thomas Goreus undersökningen.

När de börsnoterade konsultbolagen nu rapporterat för det tredje kvartalet har det också varit ökningar på nästan alla håll. Företag som Prevas, Cybercom, Tieto, HiQ och Knowit har rapporterat om bättre försäljning och vinst för tredje kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Men där finns också en oro för prispressen.

Cybercoms vd Niklas Flyborg talar om fortsatt hård konkurrens, inte minst från just konsultmäklarna som nu tagit sig in i offentlig sektor.

– Konsultmäklarna har satt avtryck, och nu har de kommit in på offentlig sektor. Vi måste möta dem med specialiserade och paketerade tjänster. Men det finns ingen avmattning eller mättnad i den offentliga sektorn, utan de fortsätter digitalisera sina verksamheter, säger Niklas Flyborg.