Iptor, som ägs av affärssystemleverantören IBS, stuvar om i sin svenska organisation. Dels ska bolaget kapa en handfull tjänster, dels ska verksamheten centraliseras till kontoret i Linköping.

– Ja, det är korrekt. Vi har haft en person sittande i Göteborg och en i Malmö. Nu har vi beslutat att vi flyttar de personerna till Linköping istället, säger vd Erik Søe till IT24.

Totalt kommer åtgärderna alltså att beröra fem tjänster, något som Erik Søe förklarar med att bolagets verksamhet idag utgörs mer av molntjänster än vad den har gjort tidigare.

– Vi har minskat lite. Det beror dels på att bolaget traditionellt sett har sålt infrastruktur. Idag behövs en annan kompetensprofil, säger han och konstaterar att en stor del av åtgärderna drabbar toppen av bolaget.

– Vi har haft en stor svensk ledningsgrupp, som kanske egentligen varit anpassad för ett bolag på 50-75 personer. Nu har vi minskat den så att den består av tre personer istället för, som tidigare, av sex personer.

Erik Søe säger att Iptor efter nedskärningarna och centraliseringen kommer att ha en svensk styrka på runt 20 personer.

– Idag får vi in ungefär hälften av intäkterna från molntjänster och den andra hälften från infrastrukturdelen. Traditionellt sett har vi kanske haft 90 procent av intäkrerna från försäljning av infrastruktur, säger han.