I förra veckan skrev IT24 om 30-årsfirande Dustin, som valt att göra ett stort systembyte. Nu har tiden även kommit ikapp branschveterankollegan Pulsen, som i år firar 50 år som bolag.

Pulsen ska nämligen genomgå en liknande renovering när det Boråsbaserade bolaget väljer att överge sitt egenutvecklade affärssystem för att istället ta in Jeeves ERP. Det nya systemet innefattar också Flex HRM för tidrapportering och förenklad personaladministration.

– Pulsens historia vilar på en stark tradition att utveckla effektiva it-system för branscher där människor manuellt hanterade stora mängder variationsrik information. Vi utvecklade också ett eget affärssystem som i många år fungerat bra, säger Pulsens finanschef Niclas Österberg.

– Den snabba it-utvecklingen idag med allt mer komplexa och integrerade system gör dock att vi måste lägga all kraft på att vidareutveckla våra kund- och branschlösningar. Det är en nödvändighet för att vi ska fortsätta att ligga i framkant och då ska vi inte lägga resurser på att vidareutveckla och underhålla ett eget affärssystem. Vi har våra nischer där vi vill vara bäst. Jeeves har sin nisch inom affärssystem och därför har vi också valt Jeeves ERP för att få en heltäckande lösning som svarar upp mot våra behov.

Pulsen konstaterar också att ett framtidsscenario har vägts in i beslutet att byta system. En viktig del har nämligen varit Jeeves enkelhet och flexibilitet när nya bolag ska integreras i lösningen.

Idag har Pulsen ett 25-tal bolag, men de kommer med stor sannolikhet att inom några år vara betydligt fler. Och under resan dit kommer Jeeves ERP och Flex HRM att implementeras i två faser. Den första fasen är påbörjad och fas två inleds ett par månader in på 2015.