Det är Atea i Stockholm, med regionchef Christer Eklund i spetsen, som utökat sitt samarbete med bensinbolaget.

Atea har sedan tidigare varit Preems leverantör av pc och telefoner, samt licenser. Och de två nya avtal som Preem har tecknat nu gäller delvis produktsidan, där det även ingår produktnära tjänster och återvinning av gamla produkter. Produkter som innefattas i det nya avtalet är framför allt pc från HP och telefoner, främst från Apple. Den andra delen av affären innefattar konsulttjänster.

Åtagandet hos Preem är treårigt och de båda avtalen beräknas vara värda runt 40 miljoner kronor.