IT24 har tidigare skrivit om hur kommunala upphandlingar har fått Samsung att se rött. Orsaken är att upphandlarna ställt tydliga krav på produkterna, som endast Apples produkter har kunnat motsvara.

Nu väntar nästa strid. Samsung har ansökt om överprövning av en upphandling som Lidköpings kommun har gjort.

I sin upphandling av datorer och surfplattor har Lidköpings kommun ställt krav som gör att upphandlingen begränsas till Apple-produkter. Sådana krav är inte tillåtna i en upphandling om det inte finns tvingande skäl och det gör det inte i det här fallet, enligt Samsung.

I förfrågningsunderlaget anges att datorerna ska ha operativsystem Mac OS X och att surfplattorna ska ha operativsystem IOS. Samsung konstaterar att dessa krav innebär att man ställer kravet att varumärket ska vara Apple.

– Lidköpings kommun är ännu ett exempel i en lång rad av myndigheter som på det här sättet felaktigt begränsar konkurrensen i en upphandling och bryter mot lagen om offentlig upphandling, säger Björn Hansen, nordisk telekomchef på Samsung.

– När myndigheter ställer krav på ett visst varumärke minskas valmöjligheterna vilket kan leda till onödiga extrakostnader för skattebetalarna.

I en dom mot Trelleborg och Skurup i ett liknande fall gav Förvaltningsrätten i Malmö Samsung rätt. Samsung har dessutom begärt överprövning av en upphandling från Köping, Sala och Västra Mälardalens kommunalförbund som även den begränsar upphandlingen till ett enda varumärke.

– Det är rätt enkelt. Om alla leverantörer får tävla på lika villkor får kommunen bäst valuta för pengarna. Begränsas upphandlingen kan det bli dyrt, säger Björn Hansen.