Svevia, tidigare Vägverket Produktion, överlåter driften av bland annat kontorstjänster till Xperta.

Affären bygger på en Microsoft Office 365-baserad molntjänst samt kommunikationsverktyget Lync Online.

Dessa låter medarbetar enklare få tillgång till it-systemen ute på fältet. Därmed uppnås en stabilare och mer kostnadseffektiv it-miljö, uppger Emil Dahlin, som är it-chef på Svevia.

– Nu får vi en fräsch it-plattform, som kontinuerligt uppgraderas automatiskt, säger han.

Till saken hör att Svevia är geografiskt utspritt, med aktiviteter på 100 platser i Sverige. Antalet mobila arbetsplatser varierar från städer till landsbygd.

Sedan tidigare hade Svevia en Microsoft-miljö, vilket också låg bakom valet av lösning.

Lync Online möjliggör även videokonferenser och samverkan online istället för att medarbetarna måste resa för att träffas.