Den tyska mjukvarujätten har just nu en stor kickoff i Barcelona, där hela SAP:s säljstyrka på 6 000 personer har samlats.

Europachef Franck Cohen säger till IT24 att 2014 har varit ett bra år för SAP. Och han vill – precis som SAP har gjort tämligen återkommande de senaste åren – slå ett slag för bolagets försäljning via molnet, som har vuxit kraftigt. Men han påpekar att även den gamla licensmodellen också fortsätter att tuffa på.

– Fjärde kvartalet var väldigt bra. Vi visade tvåsiffriga tillväxttal för den gamla affärsmodellen. Och tittar vi på försäljningen via molnet så växte den med 79 procent i Europa. Vi ser stor tillströmning till våra molnerbjudanden, utan att det kannibaliserar på den gamla modellen, säger han.

Och en bidragande orsak till att han gärna pratar med IT24 är att han vill lyfta fram hur starkt SAP:s nordiska verksamhet har gått.

– De gör sitt bästa år någonsin.

Exakt hur mycket molnaffären har vuxit i Norden och Sverige säger han att han inte kommentera, men det ligger i alla fall en bra bit över Europasnittet på 79 procent.

Fördjupning: Whitepaper: Fyrkantiga moln säkrast?

– Ja, den nordiska verksamheten har gått betydligt bättre än de andra.

Vad beror det på?
– Vi har dels en stark ledning i Norden, med en ny chef i Norge, och en ny chef i Danmark. Dessutom går den nordiska ekonomin starkare än resten av Europa, och det gör att även it-investeringarna är högre. Och en tredje förklaring är att vi tar marknadsandelar genom att vi har fått en hel del nya kunder.

Och den nordiska verksamheten kunde alltså även sola sig i glansen igår när man fick ta emot ett pris som ”Best Business Unit of the year” under den stora säljkickoffen.

En nöjd Nordenchef, Jan Thorell, kommenterar den nordiska verksamhetens utveckling så här:

– Under 2014 såg vi en tydlig förändring i att nordiska företag allt mer investerar i moln- och realtidsbaserade lösningar. Hanaplattformen och SAP:s molnlösningar var två snabbt växande områden. Tillsammans utgör de nu över hälften av SAP:s omsättning 2014 för tjänsteförsäljning i Norden. Den starka efterfrågan från både befintliga och nya kunder är ett bevis på att vi lyckats med vår strategi att göra företagens systemmiljö enklare att använda, installera och hantera. Det gynnar både it-avdelningen och verksamheten, säger han och hoppas på fotsatt tillväxt under det kommande året.

– Jag är övertygad om att vi kommer att få se en fortsatt ökning av antalet företagsanvändare inom både SAP Cloud och SAP Hana under 2015 – speciellt inom kundintensiva områden och branscher som finansiella tjänster och dagligvaruhandel.