Igår informerades personalen på Media Markt om att man siktar på att införa nya arbetstider.

Rent formellt innebär det också att en stor del av personalen har varslats, men enligt vd Per Kaufmann är det ingen större dramatik bakom storvarslet.

– För drygt ett år sedan började vi bygga om varuhusen för att göra det bättre för kunderna. Vi har även satsat på mer utbildning till vår personal och det blir bättre och bättre. Det ser vi i våra siffror, säger han och påpekar att de senaste åtgärderna är en fortsättning på det arbetet.

– Vi tittar på när vi har kunder i varuhusen och hur vi kan ge bästa möjliga service, och då ser vi att vi inte är tillräckligt många på kvällar och helger. Vi vill att kunden ska kunna förvänta sig den bästa servicen. Vi har lagt ett varsel för att kunna ha en möjlighet att ändra på arbetstiderna. I vilken utsträckning vi kan göra det visar sig när de fackliga förhandlingarna är klara. De kommer att påbörjas om ungefär två veckor.

Ni har drygt 1 400 anställda. Har alla varslats?
– Vi har ungefär 1 400 anställda totalt inklusive tjänstemän och administrativ personal. Tyvärr kan jag inte säga hur många det rör sig om. Det beror även på de fackliga förhandlingarna. Och vi har redan genomfört förändringarna i ett av våra varuhus, i Gallerian, och det har givit bra resultat.

När det gäller reaktionerna från personalen säger Per Kaufmann att det kanske vore att ta i att säga det blev ett positivt gensvar, men han konstaterar att det i alla fall inte bara varit negativt.

– När vi informerade om det igår fick vi en hel del förståelse från våra anställda. Förhoppningsvis gör det också att det blir lättare för dem, att ha rätt bemanning när det är mycket kunder inne. Många har känt att man inte kan ge den service man önskar för att serva kunderna på kvällar och helger. Denna justering kommer även att förbättra våra medarbetares arbetsmiljö, framför allt när kundtrycket är som störst.

Sedan Media Markt etablerade sig i Sverige har det gått allt annat än bra ekonomiskt. Efter år av storförluster har butiker stängts, och andra butiker har byggts om med minskad butiksyta som följd.

Är det här ytterligare ett sätt att spara pengar?
– Förmodligen kommer vi att anställa fler medarbetare. De flesta arbetar en helg av två, och det innebär att vi behöver plocka in mer folk till kvällar och helger. Vår förhoppning är att vår personal inte kommer i kläm.

Men det innebär alltså att fler kommer att behöva jobba deltid?
– Jo, det blir en del som vi skulle vilja ha på deltid.

Borde man inte kunna se över öppettiderna också i så fall, om det är mest tryck på kvällar och helger?
– Det har vi inte gjort. Det är möjligt att vi skulle kunna titta mer på det. Men vi måste ändå göra på samma sätt. Att vi lägger ett varsel är som sagt mest en formalitet.

Det är inte aktuellt att stänga fler butiker?
– Det är inget sådant som vi har förberett. Vi tittar löpande över de varuhus vi har och hur de går. Och som det ser ut idag så behövs inte det.

Det har även pratats om att ni ska öppna en ny butik i Stockholmsområdet. När blir det aktuellt?
– Det finns fortfarande planer på det. Det pågår fortfarande förhandlingar med hyresvärden.

Du sade tidigare att ni ser resultat av arbetet och det ser bättre och bättre ut, vad innebär det?
– Vi har en positiv utveckling. Vår ägare Metro är på tyska börsen och just nu är det en tyst period, så i dagsläget kan jag inte säga mer än att det går bättre.