Per Hidenius, vd HypergeneAvtalet möjliggör även för kommunens övriga anställda att använda beslutsstödsverktyget.

Därmed ska beslutsstödsverktyget bland annat kunna användas för styrning, planering, uppföljning liksom utvärdering av såväl ekonomi-, personal- och verksamhetsmål.

Det blir exempelvis möjligt för olika grupper som politiker, verksamhetschefer och lärare att använda samma system för beslutsunderlag, säger Lars Ekelöw, som är it-strateg på Nacka Kommun:
– Vi ser ett stort värde i att alla får tillgång till rätt information när vi analyserar och kontinuerligt utvecklar våra verksamheter, säger han.

Verktyget förenar ett antal fristående system och processer, som tidigare analyserats på mer tidsödande sätt med hjälp av kalkylprogrammet Excel.

Analyserna sker med utgångspunkt från data från underliggande system som Schoolsoft, Raindance och Personec och sker med hjälp av ett webbaserat gränssnitt.

Per Hidenius, som är vd för Hypergene betonar att det är en stor kommun som redan innan affären har kommit långt i utvecklingen av skolverksamheten.

– Vi ser fram emot att få bidra med vår produkt och kompetens i den fortsatta resan för kommunen, säger han.