Grundarkvartetten av det nya bolaget är utöver Magnus Penker även Martin Hultqvist, Sten Jacobson och Agnes Sävenstedt.

Magnus Penker, som i höstas lämnade rollen som vd på Apple-återförsäljaren Digital Inn, kallar själv det nystartade bolaget ”kronan på verket” efter att han i många år ha jobbat med just innovation i olika företag, men även i egen regi.

Han säger att det nya projektet handlar om hjälpa bolag att se de nya möjligheter digitaliseringen ger.

– Vi ser att digitaliseringen är en game changer, som skapar möjligheter som är helt otroliga. Och nu är vi igång, och ska hjälpa skandinaviska bolag att vässa sig och växa på ett bra sätt, säger han.

Han beskriver den tilltänkta målgruppen som skandinaviska bolag, främst inom design och teknik. Främst handlar det om medelstora bolag, men det satta spannet är brett, mellan 50 och 5 000 anställda.

– Det är bolag som kan använda digital teknik för att ta nästa steg. Vi har tillgång till väldigt bra metoder för att mäta marknadsföringen, med vår innovationsdatabas i grunden, säger han och förklarar att det även ligger bakom namnet 360 Innovation.

– Namnet syftar på att vi vill att de ska se hela varvet.

Bolaget drar igång sin verksamhet på allvar idag, men en del saker är redan på gång.

– Vi har ett antal börsbolag ombord från dag ett, säger Magnus Penker.

En annan viktig del för det nya bolaget är att ge skjuts åt regionala bolag. Och redan där har man en bit på plats, i form av ett samarbete med Nässjö Näringsliv. Och fler regionala organisationer är på ingång, enligt Magnus Penker.

– Vi vill hjälpa till och lyfta regioner och de bolag som finns där. Där kan vi även ta ett gemensamt grepp och jobba med mindre bolag med mellan 10 och 100 anställda. Nässjö Näringsliv är med på ett hörn redan idag och vi har flera liknande samarbeten på gång.

Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv säger så här om sin nya partner:

– Vi ser en stor potential i det nya samarbetet, och Innovation 360:s kunnande, metoder och verktyg kommer att ge oss helt nya möjligheter att stödja regionens små och medelstora företag i deras tillväxtresor framöver.