Canons bud på det svenska bolaget ligger på 340 kronor per aktie, vilket innebär ett totalt budvärde på omkring 23,6 miljarder kronor.

Axis styrelse, med styrelseordförande Roland Vejdemo, rekommenderar budet.

Och de tre största ägarna i bolaget, Inter Indu, LMK Industri och Aktiebolag Grenspecialisten, som tillsammans äger 39,5 procent av bolaget har förbundit sig att acceptera budet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Acceptperioden för erbjudandet väntas inledas kring den 3 mars och löpa ut omkring den 1 april.

"Axis har över åren utvecklat sin position inom områdena nätverkskameror och övervakningskameror och har därigenom byggt upp ett av de starkaste varumärkena på marknaden för videoövervakning. Bolagets framgång grundar sig idag på tre huvudfaktorer: global räckvidd, ett starkt och omfattande partnernätverk och innovativa tekniska lösningar", skriver styrelsen i sin rekommendation.

I pressmeddelandet framkommer också vad Canon har för planer för Axis om förvärvet går igenom. Den japanska jätten uppges vilja "värna om den utmärkta relationen till de anställa och den unika kultur som finns inom Axis" och skriver vidare:

"Axis befintliga ledningsgrupp kommer att vara oförändrad efter genomförandet och bolagets huvudkontor, utvecklingscenter och säljkontor kommer att vara kvar där de finns idag. Axis starka varumärke kommer att behållas och användas på samtliga relevanta marknader. Vidare kommer Axis att fortsätta vara en separat legal enhet inom Canonkoncernen. Axis kommer att rapportera operationellt och finansiellt till Canons verkställande direktör."

En majoritet av de oberoende styrelseledamöterna har dock flaggat för att Axis är ett så pass starkt bolag att det finns potential för fortsatt tillväxt, på egen hand och eventuellt via förvärv. Detta är något som skulle kunna skapa ett ännu större värde på bolaget än det som Canon har bjudit.

Styrelseordförande Roland Vejdemo håller med om beskrivningen att det finns potential för ökad tillväxt, men påpekar att han tillsammans med de finansiella rådgivarna kommit fram till att en sådan stand-alone-plan, där Axis växer via förvärv, har för många och för stora risker. Därför blir slutsatsen att han och styrelsen rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet.