Operatören Telenor nådde inte upp till förväntningarna under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet blev 9 091 miljoner norska kronor. Analytikernas förväntningar låg på ett rörelseresultat på 9 657 miljoner norska kronor, enligt SME Direkt.

Omsättningen blev dock bättre än väntat, 29 101 miljoner norska kronor, mot väntade 28 433 miljoner.

I Sverige var bilden ungefär densamma. Bolaget fortsätter visa tillväxt, och landade på en omsättning på 3 114 miljoner norska kronor, att jämföra med 2 996 miljoner för ett år sedan. Det svenska rörelseresultatet sjönk till 785 miljoner norska kronor, från fjolårets nivå på 825 miljloner.

Det innebär att den svenska marginalen sjönk från 27,5 procent till 25,2 procent.

Antalet svenska mobilabonnemang ökade under kvartalet med 19 000, medan andelen svenska bredbandskunder minskade med 12 000.