Sedan årsskiftet pågår flytten av it-systemen på Erlandsson Bygg till Candidator.

Valet av leverantör baseras på leverantörens branscherfarenhet och förmågan att leverera en stabil och flexibel it-plattorm, uppger Tobias Hagrenius, chef för verksamhetsutveckling på Erlandsson Bygg.

– Vi är övertygade om att Candidator är rätt leverantör för den uppgiften och vi ser med spänning fram emot vårt samarbete, säger han.

Erlandsson Bygg är inriktat på entreprenadarbeten och finns på 28 orter med cirka 900 anställda.

Candidator har under fjolåret expanderat i bland annat Stockholm och Malmö, samt med ett förvärv av Candidator Knowit Services i Bergen, Oslo och Borlänge. Årsomsättningen ligger på cirka 250 miljoner kronor.

– Affären är mycket viktig för oss då den stärker oss i samtliga regioner där vi verkar i Sverige, säger Candidators vd Johan de Verdier.