Transportstyrelsen och Fujitsu har tecknat ett avtal, som innebär att it-jätten ska hjälpa till med myndighetens migrering av samhällskritiska it-system från en stordatorlösning, till en framtidssäkrad plattform baserad på Microsofts Dotnet.

Avtalet är, enligt Fujitsu, resultatet av en offentlig upphandling med ett initialt affärsvärde på 60 miljoner kronor.

Själva arbetet med migreringen ska inledas nu i mars och projektet beräknas vara genomfört innan den sista december 2016. Fujitsus partner Asysco kommer att hjälpa till genom att tillhandahålla själva migreringsverktyget.

– Vi är mycket glada över avtalet med Transportstyrelsen, som är en stor och viktig affär för vår satsning på Legacy Modernization. Den satsningen är också en del av den långsiktiga strategin för vår affärsenhet Business & Application Services att modernisera våra kunders applikationer istället för att bygga helt nytt, eller satsa på standardprodukter, säger Fujitsus Nordenchef Conway Kosi.

– Många verksamheter står fortfarande inför utmaningen att modernisera sin befintliga stordatormiljö på ett sätt som inte sätter samhällets funktioner eller affärskritisk verksamhet på spel, med högsta möjliga krav på säkerhet och tillgänglighet.