sonySonys framtida innovation i Lund ska dessutom ske i ihop med ett ekosystem av mindre teknikbolag i regionen. Det skriver Rapidus.

– Rollen för Lund har blivit mer uttalad vad gäller innovation. Vi blir mindre, men ska också bli spetsigare, säger platschefen Bengt-Arne Molin på Sony, till nyhetstjänsten.

Beskedet kommer tre veckor efter avslöjandet att cirka 1 000 anställda får gå från Sony Mobile i Lund.

Den fortsatta utvecklingen ska i högre utsträckning inriktas mot utveckling av mjukvara, både för mobiler och till andra bärbara prylar, ihop med molnet och internet.

Enligt Rapidus ska Lundakontoret, som efter nedskärningen får cirka 1 200 medarbetare även bli ett europeiskt center för affärsstöd, som innefattar operatörer och kunder. Samt alltså även leda mobiljättens innovativa processer.

– Vårt fokus på innovation i Lund som en del av Sony Mobile kommer vara tydligare. Vi måste bli mer öppna för öppen innovation och det omgivande ekosystemet av mindre teknikföretag, säger Bengt-Arne Molin till Rapidus.

Han nämner bland annat de bärbara apparater som Sony Mobile i Lund har varit med om att utveckla, som en form av möjliga framtidsprojekt. Även inkubationsprojekt med samverkan med andra företag kan bli aktuella.

Delar av det arbetet kommer sannolikt att ske i telekominstitutet Mapci, där Bengt-Arne Molin, förutom sin roll som platschef i Lund och vd för Sony Mobile Communications, är styrelseordförande.

Tanken är att bilda ökade bryggor mellan forsknings- och innovationsprojekt.

–Stora bolag som Ericsson och Sony ska vara en motor som gör det möjligt för småföretag att vara innovativa, säger Molin.

En förhoppning är också att ett nytt statligt forskningsinstitut kan komma att lokaliseras till Lund, med inriktning mot mobil teknik.