hypergene
Per Hidenius, vd Hypergene

Affären har tagits av Hypergene i ett samarbete med Fujitsu, och innefattar beslutsstöd för att förbättra styrningen.

Fujitsu står som leverantör via ett ramavtal, där Hypergene levererar själva verktyget, samt tillhörande support, tjänster och annat.

Affären sträcker sig över tre år. Värdet är inte offentliggjort, men avtalet betecknas som en stororder och en viktig ny affär inom landstingssektorn av Hypergenes företrädare.

– Den innebär att vi bidra till att förenkla arbetet med styrning, planering, uppföljning och analys, säger Hypergenes vd Per Hidenius.

Beställare av beslutsstödsverktyget är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, inom Stockholms läns landsting. Tidigare har kalkylverktyget Excel använts för styrningen, vilket bland annat har lett till manuellt arbete och dubbeljobb.

– Vi är glada över att få bidra till utvecklingen av HSF:s verksamhetsstyrning, samtidigt som det är hedrande att arbeta med Stockholms läns landsting, säger Per Hidenius.