elektronikbranschen
"Det är bara att gratulera dansk gränshandel och internationell e-handel", säger Elektronikbranschens vd Klas Elm apropå den nya kemikalieskatten som just nu utreds.

Elektronikbranschen har knappast varit otydlig med vad man tycker om pålagda avgifter på hemelektronik. Om inte annat har det framkommit i samband kring turerna med Copyswede och privatkopieringsavgiften.

Nu har en annan avgift dykt upp, som klart ogillas av branschorganisationen. Det handlar om den nya kemikalieskatten.

Målsättningen för den utredning som har tillsatts är att minska bland annat förekomsten av flamskyddsmedel i elektronik, men enligt Elektronikbranschen kommer skatten inte att ge någon global effekt, utan innebär bara att produkter som säljs i Sverige blir dyrare.

– Det är bara att gratulera dansk gränshandel och internationell e-handel. Den som tror att en skatt som fördyrar för svenska företag skulle påverka den globala produktionen av hemelektronik bör tänka om, lyder kommentaren till ärendet från Klas Elm, vd på Elektronikbranschen.

De produkter som föreslås omfattas av kemikalieskatten är bland annat mobiltelefoner, tv-apparater, skärmar, laptops, datorer, surfplattor, datorer, routrar, trådlösa nätverk samt vitvaror.

Skatten föreslås uppgå till 120 kronor per kilo vara, med ett tak på 320 kronor. Utredningen föreslår att det ska finnas möjlighet till avdrag för skatt med 50 procent för den elektronik som inte innehåller additiva föreningar av bromklor eller fosfor.

För elektronik som inte innehåller nämnda additiva föreningar och inte heller reaktivt tillsatta brom- eller klorföreningar medges i stället avdrag med 75 procent. Utredningen menar att eftersom all elektronik innehåller mer eller mindre farliga kemikalier kommer det inte att vara möjligt att göra avdrag för hela skatten.

Klas Elm och Elektronikbranschen konstaterar att en kemikalieskatt skulle innebära 2,4 miljarder extra för konsumenterna, samt att det skulle ge företagen administrativa kostnader på 27 miljoner kronor.

– Samma produkter kommer köpas som tidigare. Miljön kommer inte att hjälpas, men svenska företag kommer att slås ut. Jag tror inte det är så en näringslivsvänlig regering vill agera. Giftiga och farliga kemikalier ska förbjudas på EU-nivå, först då ändras produktionen och miljövinster uppnås, säger Klas Elm.