Att Sverige-etableringen varit en dyr resa för Media Markt har IT24 skrivit om vid ett flertal tillfällen. De samlade förlusterna för den svenska verksamheten uppgår idag till 2,7 miljarder kronor.

Och även under det senaste räkenskapsåret, som avslutas i september 2014, visar samtliga 27 butiker upp röda siffror.

Men skillnaden från tidigare rapporter är att de värsta blödningarna ser ut att ha stoppats.

Det operativa resultatet för hela kedjan är under det senaste året 189 miljoner kronor bättre än året före. 2014 års samlade förluster ligger på 297 miljoner kronor, att jämföra med 486 miljoner under 2013.

En annan tydlig skillnad är att kedjan har dragit en aning i bromsen även på omsättningssidan. Omsättningen 2014 är 800 miljoner kronor lägre än
2013 och landar på 5 miljarder kronor.

– Omsättningen minskar, men det var väntat. En orsak till det är att vi har dragit ner på några leverantörer som vi inte tjänade några pengar på, säger vd Per Kaufmann.

Vilka leverantörer är det?
– Det kan jag inte kommentera, men vi har sett att det har gett bra resultat.

En annan åtgärd Media Markt har vidtagit är att bygga om butikerna. Per Kaufmann är dock noga med att påtala att det inte handlar om en besparing, utan att man gör det för kunderna. Men en del besparingar har det sannolikt även inneburit.

Hur mycket har ni sparat på att bygga om era varuhus?
– Huvudorsaken till att vi gjorde ombyggnationerna var inte för att spara, utan för att göra det bättre för kunden. Vi har byggt om 15 varuhus och minskat ytorna i elva av dem. Men det är bara sex av varuhusen vi har haft en hyressänkning på. Tack vare ombyggnationerna har kunderna kommit närmare produkterna och våra medarbetare kommer närmare kunden.

En annan åtgärd som kedjan har vidtagit är att stänga butiker som har gått med för mycket förlust. De två som har stängts är en butik i Malmö, och den i Södertälje. Några fler stängningar verkar dock inte vara aktuella.

– Vi har inga planer på att stänga fler. Vi tittar hela tiden över vår varuhusportfölj, och ser vi att ett varuhus inte har den potential, som vi idag ser att befintliga varuhus har, tar vi ett strategiskt beslut att stänga eller byta läge. Det är att driva detaljhandel. Hittills har vi stängt två butiker under åtta år, det är knappast en orimlig siffra.

Det är tydligt att Media Markt inte vill tala i termer av inbromsning och besparingar. Inte heller det storvarsel där man siktar på att ha flera deltidstjänster vill Per Kaufmann kalla en besparing.

– Tanken är inte att det ska bli billigare, utan att vi ska ha rätt bemanning för att kunna ge den service våra kunder förtjänar.

Men om man har spenderat 2,7 miljarder på att etablera sig i ett land, då borde besparingar vara en rimlig åtgärd. Om man inte sparar på minskade butiksytor eller nya anställningsformer, var ska man spara då?
– Vi har sparat pengar under 2014, och även under 2013. Men det är inte genom att spara som vi ska vinna på marknaden. Vi vill bli starkare och kunna möta kunden på ett bättre sätt. Och som detaljhandlare tittar man alltid på pengarna, men den stora skillnaden görs genom att öka intäkterna.

Hur ser de tyska ägarna på era fortsatta förluster?
– Vi kan ju inte vara nöjda när vi förlorar pengar, men vi håller de planer som är upplagda.

Finns det risk att ägarna får nog och väljer att lämna Sverige? Hur stort tålamod har de, eller har det gått för mycket prestige i det?
– Man har stort tålamod. Naturligtvis försöker vi bli lönsamma, och våra ägare vet att det tar en viss tid. De kommer att vara så tålmodiga som det krävs. Sverige och Skandinavien är viktigt. Det ligger nära Tyskland, kunderna spenderar mycket per capita, och onlineaffären är väl utvecklad, så att lämna Sverige finns inte på kartan.

När kommer ni visa vinst i Sverige?
– Jag vågar inte säga det. Det får ta den tid det tar. Vi har fem varuhus som visat operativt positivt resultat redan i år. Och av 27 varuhus har 25 visat bättre operationellt resultat, så det är många som är på gång.

På frågan om det är något varuhus som bör lyftas fram som extra bra eller extra dåligt väljer Per Kaufmann att inte svara, mer än att han tycker attbutiken i Gallerian i Stockholm fungerar väldigt bra. Och han säger att trendbrottet har smittat av sig och ger positiva effekter på innevarande års resultat.

– Från oktober till nu har vi positiva siffror, säger Per Kaufmann och lyfter fram flera satsningar som gått bra.

– Vi har satsat mer på b2b och online, och de delarna går starkt framåt. Sedan utbildar vi personalen mer och mer, för att de bättre ska förstå och möta kundernas behov.