microsoft
"Vi ser ett paradigmskifte inom affärssystem, att allt fler användare kör affärssystem i molnet som standard", säger Johan Sellberg på Microsoft.

Microsoft satsar hårt på att molnifiera sitt affärssystem Nav, som är anpassat för mindre kunder än det kraftfullare affärssystemet AX.

– Vi ser ett paradigmskifte inom affärssystem, att allt fler användare kör affärssystem i molnet som standard, säger Johan Sellberg, som är teknikstrateg för partner på Microsoft.

Nyligen bestämde sig tillverkningsföretaget Simfas, som tillverkar fogmassa och lim till byggnadssektorn, blir användare av Nav.

Avgörande för det företaget är molnanpassningen och att det handlar om ett standardsystem.

Simfas använder den molnbaserade affärssystemtjänsten Nav Smart, som är baserat på affärsystemet Dynamics Nav. Leveransen sker via Microsofts partner Nab Solutions som erbjuder Nav Smart, som i dagsläget har fler än 30 kunder.

– En av utmaningarna är att hantera processerna vid införande av ett nytt affärssystem. Som en följd av att det blir enklare och billigare att köra molnet, väljer många användare att ändra arbetssätt och processer för att använda affärssystemet på bästa sätt, säger Johan Sellberg.

Idag använder Simfas Nav Smart för de flesta funktioner, däribland ekonomi, försäljning, inköp, lager och produktion. Införandet sker dessutom utan att konsulter eller andra behöver komma och genomföra installationen på plats.

– Idag är det möjligt att införa ett affärssystem ute hos en kund helt på distans utan att man behöver träffas, säger Johan Sellberg.

För Simfas räkning kartlades flöden och produkter, samt olika enheter.

Som ett exempel nämns lagerstyrningen som sker via den numera integrerade mjukvaran Logtrade. Affärssystemet körs ovanpå Microsofts molnplattform Azure. Kontorsapplikationen Office 365 är integrerad med Nav Smart, vilket exempelvis innefattar import av Excel-baserade kalkyldata.

Flera andra företag har valt att köra Nav i molnet med Nav Smart som grund, däribland molnleverantören KP Cloud Computing, onlineplattformen Chinsay för kontraktshantering, samt Rikslunchen.