sapTschira grundade SAP ihop med fyra tidigare kollegor från IBM år 1972, med målet att utveckla nya standardprogram för realtidsbearbetning av data, till skillnad från den tidigare batchorienterade bearbetning som var vanligast vid den tiden.

I ett uttalande skriver SAP att Klaus Tschiras passion för teknik och vetenskap, framför allt matematik och data- och systemvetenskap, ledde honom genom karriären och livet.

– Han öppnade många dörrar för nya talanger inom det vetenskapliga området, uppger en talesperson för SAP.

Dödsorsaken är inte angiven, men SAP uppger att hans bortgång var oväntad.

SAP släppte sitt första ekonomisystem, RF, år 1973. Programmet blev hörnsten för andra mjukvarumoduler i SAP:s affärssystem SAP R1. Det och efterföljarna ledde till en omvandling av många företags affärsprocesser, under 80-, 90- och 00-talet.

Efter att en examen i fysik och arbete på IBM, var Tschira med att grunda SAP i Mannheim i Tyskland, ihop med Hans-Werner Hector, Dietmar Hopp, Hasso Platter och Claus Wellenreuther. Tschira arbetade som styrelseledamot mellan 1988 och 1998 och i dess ledningsgrupp mellan 1998 och 2007.

Konkurrensen för SAP har hårdnat de senaste åren, framför allt från Oracle och Microsoft. Men bolaget är ändå ett av Europas största teknikföretag, med en omsättning på 17,6 miljarder euro och fler än 74 000 anställda i fjol.