ifsIFS och Accenture utökar sitt samarbete kring leverans av affärssystem och relaterade tjänster som bygger på IFS Applications.

Enligt ett nytt nordiskt samarbetsavtal siktar de två företagen på att öka IFS licensförsäljning och samtidigt Accentures försäljning av installations- och applikationstjänster relaterade till IFS Applications.

Avtalet innefattar också utbildning och certifiering av 100 Accenture-konsulter via IFS Academy, skriver Computerworld Norge.

Affären gäller över fem år och ambitionen är att utöka den till andra geografiska områden utanför Norden.