csc
Peter Arrhenius, Sverige-vd CSC

Totalt handlar det om ungefär 350 tjänster som ska plockas bort i Skandinavien. Den största delen av dessa drabbar Danmark.

Men även svenska CSC, som efter ett par år i skuggan har gått på offensiven igen, kommer att drabbas av nedskärningarna.

I dagsläget har konsultbolaget 640 medarbetare i Sverige. Bolagets stundande åtgärder innebär dock att mellan 40 och 60 svenska tjänster ska plockas bort.

– CSC har startat en global transformation av vår verksamhet för att möta marknadens krav. Vi kommer att utbilda, rekrytera och utföra olika former av utbildningsprojekt samt skapa nya karriärmöjligheter för våra medarbetare. Vi gör detta för att vara responsiva till vad marknaden frågar efter och för att vara marknadsledande, säger Sverige-vd Peter Arrhenius.

De svenska tjänsterna ska dock inte plockas bort på en ochj samma gång, utan det handlar om en mer utdragen process.

– Transformationen innebär en rekonstruktion som berör cirka 40-60 personer i Sverige. Transformationen kommer att ta cirka tolv månader att genomföra och just nu fokuserar vi på våra anställa och den interna process som vi annonserat idag, kommenterar Peter Arrhenius.