evry
Hasse Lide, vd för Evrys lösningsbolag HR Solutions

Affären har ett ordervärde på cirka fem miljoner kronor, inklusive licenser, tjänster och drift.

SCB, som har 1 360 medarbetare, ersätter det befintliga personalsystemet, CGI:s Palasso, för att istället införa personalsystem från Evry.

Affären ökar antalet tillgängliga tjänster på myndigheten, betonar Torbjörn Lindström som är personaldirektör på SCB.

– Det handlar exempelvis om tidredovisning, schema, samt bemanning och rekrytering, säger han.

Avtalet löper fram till 2019, med ytterligare möjlighet till förlängning.

Affären är en av flera efter Ekonomistyrningsverket ramavtal med Evry om utveckling av hr-stöd, uppger Niclas Ekblad, som är Sverigechef på Evry.

– Vi följer därmed planen att bli den ledande leverantören till den offentliga sektorn, säger han.

Evry har bland annat levererat personalstöd till med Riksarkivet, Institutet för rymdfysik och Statens museer för världskultur.

– Avtalen ger även tillgång till ett antal funktioner inom löne- och personaladministration, däribland kompetensplanering, resehantering, lönerevision, schema/bemanning och rekrytering, säger Hasse Lide, som är vd för Evrys lösningsbolag HR Solutions.