tieto
Kimmo Alkio, vd Tieto

Tietos omsättningen landade på 366 miljoner euro, att jämföra med 387 miljoner euro för ett år sedan.

Den förväntade nivån låg, enligt SME Direkt, på 375 miljoner euro. Rörelseresultat blev 30,7 miljoner euro (34,5 miljoner), även det under den förväntade nivån på 33,7 miljoner euro. Det innebär också at rörelsemarginalen sjunker något, till 8,4 procent, från fjolårets 8,9 procent.

När det gäller den svenska delen så skriver Tieto att den totala verksamheten växte med 2 procent, i lokal valuta, under kvartalet.

Den del som bolaget lyfter fram som extra stark i Sverige är vård- och omsorgsdelen, där Tieto har 12 procents tillväxt för sin produkt Lifecare.

– Det är glädjande att vår satsning inom vård och omsorg ger resultat. Behovet av integrerade lösningar som frigör resurser och förenklar vardagen för personal och patienter är fortsatt växande. Vi arbetar hårt med att utveckla och erbjuda lösningar som hjälper kommuner och landsting att ta tillvara de möjligheter som den pågående digitaliseringen innebär, säger Håkan Dahlström, chef för offentlig sektor på Tieto.

När det gäller it-tjänsterna växer Tieto med 0,5 procent i lokala valutor.

Att resultatet sjunker på koncernnivå förklarar vd Kimmo Alkio med att bolaget har gjort investeringar i tillväxtområden samt haft kostnader för satsning på ökad automatisering inom affärsområdet Managed Services.

– Vi förnyar ständigt våra tjänster för att förbli konkurrenskraftiga i en allt mer digitaliserad värld. Det innebär satsningar på ökad automatisering av våra tjänster för ökad lönsamhet, samt fortsatta investeringar inom tillväxtområden för att ta tillvara nya möjligheter på marknaden. Verksamheten utvecklas som väntat, säger han i samband med rapporten.

Tietos storsatsning på molntjänster lyfts också fram. Och det är den del där bolaget har högst tillväxttakt. Omsättningen för koncernens molntjänster ökade med 132 procent under det första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.