softronic
Anders Eriksson, vd Softronic

Den starka efterfrågan har resulterat i ett par nya affärer för Softronic under första kvartalet: Riksgälden, Svenska Aktieboken och Stockholms stad har tecknat nya avtal avseende konsulttjänster.

Men den hårda konkurrensen innebär prispress.

– Många aktörer försöker försvara och skaffa större marknadsandelar trots att marknaden som helhet inte växer nämnvärt. Kunderna är fortfarande krävande i sina upphandlingar, säger Softronics vd Anders Eriksson i rapporten.

– Nyckeln är att inta en position där man dels är ledande, dels levererar komplexa åtaganden som ger kunden stor nytta och därigenom minskar prispress och konkurrens.

Softronic ökade omsättningen med 5,8 procent till 144,2 miljoner kronor under första kvartalet, jämfört med motsvarande period förra året.

Resultatet före skatt före kvartalet uppgick till 8,9 miljoner kronor, att jämföra med 5,2 miljoner kronor förra året.

Softronic meddelar vidare i rapporten att bolaget ska genomföra ett effektivitetsprogram till en sammanlagd kostnad av ungefär 3,5 miljoner kronor. Totalt ska detta ge kostnadsminskningar på tre miljoner kronor varje år. Programmet kommer att innebära personalneddragningar.

– Det inkluderar några stycken som går vidare, men det påverkar inte totalt antal anställda, säger Anders Eriksson.