prevas
Björn Andersson, affärsutvecklare på Prevas

Målet med IOT Sverige är att utveckla sakernas internet.

Om maskiner, fordon, varor, hushållsapparater och ska kunna meddela sig med varandra krävs inte bara sensorer utan även inbyggd intelligens och kommunikation i produkter och processer. Samtidigt krävs en infrastruktur för att få alla apparater att kommunicera.

– Prevas har lång erfarenhet av att stödja olika branscher med lösningar inom iot. Därför är vi glada att konsultföretaget ansluter sig till vårt innovationsprogram, säger Torbjörn Fängström som är huvudansvarig för IOT Sverige.

IOT är centralt för den fjärde industriella revolutionen efter de tidigare industriella revolutionerna kopplade till ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken.

Exempelvis så möjliggör IOT självorganiserande fabriker, som ger snabbare omställning, kortare ledtider och ökad flexibilitet.

IOT Sverige har sedan tidigare med exempelvis Vinnova, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas. Totalt har innovationsprogrammet 19 partner, däribland ABB, Ericsson, HiQ, Sics och Uppsala universitet.

– Tillsammans med övriga partner ser vi till att resultaten från innovationsprogrammet leder till att svensk industri blir konkurrenskraftigare, säger Björn Andersson, affärsutvecklare på Prevas.