hypergene
Magnus Staxäng, ansvarig för region Väst på Hypergene

Förutom licenser innefattar affärerna även konsulttjänster för bland annat design, konfiguration, införande, utbildning och support. Att få dessa tre kommunkunder är glädjande, uppger Magnus Staxäng som är ansvarig för region Väst på Hypergene.

– Vi har en stark utveckling i Göteborgsregionen, vilket vi gläds mycket åt. Vi får många nya kunder inom privat och offentlig sektor, samt får flera nya medarbetare, säger han.

Alla tre kommunerna ska använda beslutsstödet för styrning, uppföljning och utveckling av kommunens alla verksamheter.

– Hypergene har en effektiv och beprövad lösning för kommuner och stor erfarenhet av integrationer med många kommunala system, säger Anette Oscarsson, sektorchef för Stenungsunds kommun.

I Varberg ska 400 använda få tillgång till Hypergenes för uppföljning, analys och målstyrning.

Kommunen ser en potential i att frigöra tid för analys för att analysera, istället för att hämta information från olika datakällor.

– Dessutom vill vi säkerställa en effektiv styrning och uppföljning av verksamheten i stort, säger Ingrid Halvorsen, som är systemutvecklare på Varbergs Kommun.

Tjörn valde mellan ett antal alternativ, men valde en lösning som gav cheferna en tilläcklig nivå av användarvänlighet och nytta.

– Sammantaget var det viktigt att välja ett system som snabbt kan leverera värde för organisationen, säger Magdalena Patriksson, som är projektledare på Tjörns kommun.