tacton
Christer Wallberg, vd Tacton Systems

Bolagets mjukvara för sälj- och produktkonfiguration tuffade på bra under fjolåret. Tacton Systems uppger att verksamhetsåret 2014 medförde ett rekordresultat.

Tillväxten låg på 39 procent, vilket innebar intäkter på 170 miljoner kronor. Vinsten landade på 27 miljoner kronor.

Inför 2015 meddelar Tacton att prognosen säger fortsatt stark tillväxt, och att bolaget räknar med att utöka sin personalstyrka med ett 60-tal personer.

– Under förra året slöts flera nya kundavtal med stora internationella företag samtidigt som ett fördjupat samarbete med befintliga kunder har fortsatt. 2014 innebar ett genombrott för så kallade cpq-lösningar (configure price quote). Vi märker nu att avancerad konfigurering ofta ligger på ledningsnivå och blivit en självklar del i säljprocessen för framgångsrika företag, konstaterar Tactons vd Christer Wallberg.

Tactons uttalade mål är att nå 500 miljoner i intäkter till 2017. En viktig pusselbit för att nå dit är alltså att fortsätta växa på personalsidan. Bolaget räknar med att plocka in ungefär 15 personer per kvartal, och påtalar att det främst handlar om civilingenjörer, datavetare och tekniska doktorer.

– Vi ser en fortsatt stark och växande efterfrågan på de produkter och tjänster som Tacton erbjuder vilket innebär en förväntad ökad tillväxt under detta år med mellan 30 till 40 procent. Trenden för 2015 är positiv och under året förväntas en mycket stark expansion både på den svenska marknaden och internationellt med en fortsatt positiv utveckling för både omsättning och resultat, säger Christer Wallberg, som också har sett nya köpbeteenden hos kunderna.

– Den senaste trenden är att stora tillverkande företag köper helhetslösningar från Tacton som täcker samtliga av kundens produkter. Det innebär att projekten blivit än mycket större samt att varje större internationellt kundprojekt ofta involverar över 30 specialister från Tacton.