Software AG
Berndt Karlsson, Nordenchef på Software AG, fortsätter bygga sitt partnerled.

Partnerskapet ska utmynna i gemensamma lösningar som gör det möjligt att informationsmängderna för att fatta beslut som ger affärsnytta.

Evalueserve bistår bland annat med processtöd för att analysera komplexa realtidsdata med hjälp av verktyg för att genomföra strömmade analyser från Software AG, däribland Apama Streaming Analytics.

Exempelvis så ska det bli möjligt att analysera kundbeteenden och även göra orsaksanalyser som kan ligga till grund för affärsbeslut.

– Det känns fantastiskt att vi har fått Evalueserve som strategisk partner. Våra partner är nödvändiga för att kunderna ska kunna dra nytta av de affärsmöjligheter som den snabbväxande digitala ekonomin ger, säger Berndt Karlsson, Nordenchef på Software AG.

Företagen ska exempelvis ta fram verktyg för att analysera dataströmmar som kan ligga till grund för beslut om risker, styrning och lagefterlevnad, men även avseende kundbeteenden, sakernas internet och annat.

Analyserna ska kunna ske realtid, betonar Prajeet Patel, som är Nordenchef på Evalueserve.

– Genom kombinationen av verksamhetskunnande, expertis inom dataanalys samt användning av smarta tekniklösningar kan vi för våra kunder skapa nya affärsmöjligheter i den digitala ekonomin, säger han.