netonnet
Roland Vejdemo blir ordförande i Netonnet Group, som ska notera de två familjen Bengtsson-bolagen på börsen.

Det är i en intervju med Dagens Industri som Fabian Bengtsson bekräftar Sibas och Netonnets börsplaner.

Planerna spikades på bolagsstämman i onsdags, och då utsågs även branschräven Roland Vejdemo, tidigare HP-vd, till ny styrelseordförande till bolaget Netonnet Group, nytt moderbolag för hemelektronikkedjorna Netonnet och Siba.

Netonnets vd Harald Ennen blir även vd i det nya bolaget

– En börsnotering är bästa sättet för oss att utveckla bolagen och underlätta framtida generationsskifte. Vi i familjen har länge funderat på hur vi ska ge koncernen bäst framtidsförutsättningar. Vi tycker att en börsnotering är den lämpligaste lösningen. Noteringen gör att familjen kan gå från att operativt driva företaget till att ta en mer strategisk långsiktig ägarroll, säger Fabian Bengtsson till Dagens Industri.

Ägarfamiljens representanter Martin och Fabian Bengtsson är kvar i styrelsen som ledamöter. Där kommer även Sara Öhrvall, styrelseledamot i Investor, Byggmax finanschef Pernilla Walfridsson, Johan Åberg, vd för Kapp-Ahl samt Jon Abrahamsson, vd för Plantagen, att ingå.

Det presenterades också en del siffror. Netonnet Group omsatte i fjol 6,5 miljarder kronor efter att ha vuxit med 10 procent. Rörelsemarginalen låg på cirka 2 procent. Netonnet står för huvuddelen av vinsten, även om både Netonnet och Siba har förbättrat resultatet senaste året.

– Marknaden har alltid varit konkurrensutsatt och sedan starten 1951 har vi varit igenom fem olika lågkonjunkturer. Den senaste nedgången var däremot extra tuff eftersom den drevs på av nya aktörer som kom in på marknaden. Priserna pressades och marknadsföringskostnaderna fördubblades under perioden 2007–2010, kommenterar Fabian Bengtsson marknadsläget för Dagens Industri.

När det gäller trender för framtiden svarar Fabian Bengtsson:

– Jag räknar med att trenden bort från stora butiker utanför citykärnorna fortsätter och att e-handeln tar mark. Dessutom kommer den personliga serviceinriktade försäljningen i butiker att bli ännu viktigare. I denna nya miljö kommer kombinationen av Siba och Netonnet att vara en slagkraftig framgångsfaktor. Vi ligger rätt med våra bägge varumärken som är anpassade efter konsumentens nya köpbeteenden.