assistera
Thomas Goréus, vd Assistera

Varannan konsult tror på en fortsatt tillväxt, medan en tiondel är pessimistiska när det gäller den framtida tillväxten. Fyra av tio konsulter uppger att de skulle kunna ta emot fler uppdrag än vad de gör idag.

– Vi ser en eftersläpning på flera marknader, exempelvis i Göteborg och Malmöregionen, där vi fortfarande väntar på det stora lyftet, säger Thomas Goréus, vd på konsultmäklaren Assistera.

Största utmaningen för konsulterna är prispressen. Sju av tio konsulter betraktar detta som största problem i branschen, följt av rekrytering av kompetens.

Två av tio konsulter spår att marknaden förblir oförändrad, samtidigt som två av tio konsulter spår en minskning av efterfrågan. Det kan jämföras med en av tio konsulter under 2014.

Enkäten är genomförd av Easyresearch, på uppdrag av Assistera och där 500 personer i Assisteras nätverk tillfrågades under april.