office it-partner
Mia Irborg, vd Office IT-Partner

För några månader sedan presenterade Kammarkollegiet sitt miljardramavtal för programvaror. Nu är det även klart vilka som får leverera på SKL Kommentus storskaliga ramavtal för program och programvaror som molntjänst.

Ett par leverantörer – Atea och Crayon – som tidigare sopat hem en plats som ramavtalsleverantör i Kammarkollegiets avtal, tar nu plats som ramavtalsleverantörer även i SKL Kommentus avtal för programvaror.

Totalt är det sex företag som utsetts till leverantörer i ramavtalet. Förutom Atea och Crayon, även Dustin, Fujitsu, Insight Technology Solutions och Office IT-Partner.

– Det nya avtalet är väldigt spännande då man valt att hänga på även programvaror som molntjänster vilket passar oss perfekt, säger Mia Irborg, vd på Office Partner.

SKL Kommentus upphandling täcker in program för flera olika områden: kontorsstöd, informationsförsörjning, säkerhetsprogram, driftstödsprogram, asset management, mellanprogram och databaser. Dessutom ingår tjänster kring licenshantering, installation, konfiguration och underhåll.

Ramavtalet uppskattas omsätta drygt en kvarts miljard kronor årligen, eller 1,12 miljarder kronor under hela avtalsperioden på maximalt fyra år.