evry
"Det har varit lite för komplext om man tittar på vår interna samvaro, med mycket dubbelarbete och för höga interna kostnader", säger Björn Ivroth, koncernchef Evry

Med nya ägaren Apax och nya koncernchefen Björn Ivroth på plats börjar nu bygget av det nya Evry. Att bli bäst i Norden är det centrala begreppet för den nya plan som Björn Ivroth nu presenterar för bolagets anställda.

Gårdagens anhalt var Evrys svenska huvudkontor i Sundbyberg, där han även passade på att delge IT24 framtidsplanerna och det är tydligt vilket budskap som ska präntas in.

– Vi ska bli den nordiska mästaren på it-tjänster, sett utifrån kundens perspektiv. Det är kunden som väljer vem som är bäst, och där måste vi vara lite bättre, säger Evrys koncernchef och konstaterar att den nya planen bygger mycket på sunt förnuft.

De fem fokusområden, som det nya Evry ska jobba utifrån, presenteras på engelska, men i en svengelsk översättning kan man sammanfatta fempunktsprogrammets ledord med: hitta rätt balans, operational excellence, kundfokusering, kulturbygge och innovation/kvalitet.

När det gäller hitta balans-delen så går den hand i hand med kulturbygget. Att bygga ett enat Evry har inte alltid visat sig vara så lätt, utan de tidigare bolagen som fusionerats har haft kvar mycket av sin identitet, och i Sverige har det exempelvis funnits olika anställningsavtal för EDB-gänget och Systeamgänget.

Istället för massa bolag inom bolaget vill Björn Ivroth alltså nu skapa en enad front, och han pratar i termer av att bygga One Evry, vilket bokstavligen blir att vända begreppen eftersom ett av de många interna bolagen idag heter Evry One.

– Vi måste få rätt struktur och rätt operativ modell. Det har varit lite för komplext om man tittar på vår interna samvaro, med mycket dubbelarbete och för höga interna kostnader. Vi vill skapa ett Evry, säger Björn Ivroth.

Totalt handlar det om 46 legala bolag inom koncernen som nu ska slås ihop.

Ska 46 bolag bli ett alltså?
– Ja, ett eller två bolag, det är målbilden.

Vad säger alla så kallade småpåvar, det vill säga regioncheferna runt om på lokalkontoren, om det?
– Det här handlar om sunt förnuft. Vi behöver få upp vår lönsamhet, och investera i vårt erbjudande och våra kundrelationer. Det är så bolaget har vuxit fram, sarar han och konstaterar att det kommer bli betydligt färre chefer.

Du räknar inte med att det blir massa motstånd?
– Det finns säkert de som inte tycker att det är så roligt. Det viktigaste är som sagt att alla brinner för kunden. Alla är välkomna in i projekten. Jag tror att det blir väldigt, väldigt bra.

Jobbet med att skapa en ny kultur på bolaget är oerhört viktigt, anser Björn Ivroth. Tanken är att det först och främst ska ske inifrån.

– Vi ska stärka kulturen så vi får ett Evry. De här mjuka värdena är väldigt viktiga. Inte minst när det gäller att attrahera ny talang. Vi vill skapa ett bolag som det är kul och lockande att jobba för, säger han.

I den stora undersökningen från Universum, där bolags attraktionskraft rankas, är det påtagligt att Evry i Sverige behöver sätta varumärket på kartan.

Bolaget ligger på fjärde plats på Universumlistan i Norge, medan man i Sverige hittar Evry först på 43:e plats.

Att bolaget är större och mer dominant i Norge är så klart den främsta förklaringen till den skillnaden. Björn Ivroth säger att det är en viktig del av den nordiska resan att få ett mer känt varumärke. Och han säger att han gjort liknande varumärkesresor förut.

– Jag var med och byggde upp Accenture-namnet. Det tar tid att etablera ett namn, det finns ingen genväg. Vi måsta vara synliga på högskolor, och framför allt är det viktigt att leva som man lär, inte minst nu när alla delar med sig till varandra via Facebook och andra sociala medier.

Ett vikigt led i den nordiska resan är den nya ledningsgrupp som bolaget presenterade nyligen, där man plockat in folk från konkurrenterna och där det numera är blandat av svenskar och norrmän, plus en dansk finanschef.

Björn Ivroth återkommer ständigt till att saker och ting måste bli bättre för att bolaget ska nå sitt mål. Det gäller även bolagets huvudaffär.

– Vi har en fin position inom infrastruktur i Sverige och Norge, men vi behöver accelerera transformationen. Nu kommer vi att investera för att göra ett grodhopp framåt och bli mer relevanta, och för att finnas närmare kunden. Även om vi kan tycka att kunden väljer fel, så har kunden alltid rätt. Vi måste vara mer innovativa och flytta oss uppåt i värdekedjan, säger han och poängterar att det tydligt går att mäta värdet bolaget ger kunderna.

– Vi ska leverera högst kundvärde och genom det få kunderna att växa snabbare. Det är mätbart att se hur mycket kunderna växer. Idag får man bra payoff på it-investeringar, men vi har varit dåliga på att tydliggöra det.

Här lyfter han också fram sin kvalitet och innovations-punkt, som kanske är den allra viktigaste parametern om man ska få nöjda kunder.

– Kvalitet är fundamentalt för vår bransch. Här har vi verkligen gjort ett stort jobb, men det kan alltid bli bättre. Resan har bara börjat. Vi måste bli mer innovativa och leda kunderna. Hur jobbar vi med big data? Vad är nästa steg inom bankvärlden och hur ser framtidens bank ut? Vi kan så mycket mer än vad vi visar, konstaterar han och hyllar framför allt fram den viktiga Financial Services-delen.

En annan del i utvecklingen framöver är förvärv. Och som IT24 skrivit tidigare är det inget Björn Ivroth skulle ha något emot.

– Hittar vi lämpliga bolag att förvärva så gör vi det, säger han.

Hur blir det, när köper ni Volvo IT?
– Jag kan inte uttala mig om det. Vi tittar på alla möjligheter. Apax vill gärna göra tilläggsförvärv som passar in i strategin. Det är en spännande tid.

I den nya fempunktsplanen pratar han mycket om att Evry har för höga overhead-kostnader. Björn Ivroth svarar så här på hur man ska jobba med lönsamheten.

– Ska man skapa operativ effektivitet ska vi öka intäkterna och sänka kostnaderna.

Vad innebär det, hur många tvingas sluta?
– Vi har inga sådana uppgifter. Vi arbetar med de frågorna hela tiden. Det handlar om att vara verksam inom rätt områden. Teknikskiften kommer hela tiden, så det gäller att ha rätt mix.

Trots att Evry numera har nya ägare är bolaget än så länge kvar på Oslobörsen. Idag kom också ett börsmeddelande om att bolaget fått avslag på sin avnoteringsansökan. Evry har dock rätt att överklaga beslutet, men innan det ärendet är klart kommer bolaget alltså att lyda under börsreglerna.