kista
Kista Science Tower.

I dagsläget utgörs den nordiska styrkan av 190 personer. Av dessa jobbar 95 i Sverige. Tanken verkar istället vara att det som finns kvar på den nordiska marknaden ska roddas från Storbritannien.

Att lokal närvaro knappast är prio ett för Unisys är inte särskilt svårt att upptäcka. Det lite mer opersonliga bemötandet har nämligen redan börjat. Kontaktförsök till bolaget går numera genom växeln i Kista Science Tower, dit beskedet getts att inga telefonnummer ska lämnas ut.

Men efter ett antal turer väljer Unisys pr-apparat dock till slut att kommunicera, men bara via tämligen maskinella mejlsvar.

På frågan huruvida Unisys ska lämna den nordiska marknaden blir svaret i princip ja. Även om det kanske hade kunnat uttryckas tydligare.

Läs mer: Nu är det Intel som gäller hos Unisys

– Vi tittar på att omorganisera vår verksamhet till en mer regional hubbmodell som stöds av kundservice och leveransteam över hela Emea. Med anledning av detta är vi i samtal med all personal och arbetsmarknadens parter och vi tittar på en mängd olika alternativ. Vi ger stöd till alla medarbetare genom de här förändringarna men kan inte kommentera några fler detaljer just nu, lyder mejlversionen av ett jakande, som sedan följs upp med följande svar på frågan om vad som ligger bakom beslutet.

– Förändringarna som diskuteras gäller vår affärsmodell i Emea och syftar till att göra oss mer konkurrenskraftiga och lönsamma i regionen. De ska också ge oss möjlighet att möta våra kunders behov mer effektivt och samtidigt minska kostnaderna, öka time-to-market och skapa en stabil plattform för vår framtida tillväxt.

Enligt vad IDG erfar är det framför allt sälj- och marknadspersonalen som inte behövs längre. De kunder som bolaget har kvar kommer istället att tas om hand från Storbritannien.

Hur många tjänster som kommer att påverkas av beslutet återstår att se.

– Vad vi har diskuterat i det här skedet är ett förslag, och vi för samtal med alla våra anställda. Vi kan inte kommentera mer om detta innan den processen är klar, säger Unisysroboten i mejlet och når en ny nivå av ickesvar på frågan:

Vilka kunder har ni kvar i Norden?
– Ett viktigt mål med vår nya verksamhetsmodell är att vi ska fortsätta att vara en uppskattad partner till våra kunder. Vi kan inte kommentera enskilda avtal, men vi är fast beslutna att vara en uppskattad partner till våra kunder och tillhandahålla innovativa tjänster och teknik i världsklass.

Men det är inte säkert att all personal tvingas sluta. En del av personalen uppges få vara kvar, men i en annan form.

Exakt vad det innebär är inte klart, men ett förslag som diskuteras är att de kommer att jobba under annan flagg, hos en partner eller liknande. Vilken partner det är, eller hur det ska sluta går dock inte att kommentera i dagsläget.

– Av juridiska skäl kan vi inte ge några närmare detaljer innan den processen är klar.