kammarkollegiet

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet ska i dagarna gå ut med en ny jätteupphandling: It-drift till externa leverantörer. Det nya avtalet ska ersätta det tidigare ramavtalet It-drifttjänster 2010, som aldrig blev så bra som Kammarkollegiet hoppades.

I faggorna ligger också en ny upphandling för hårdvara som går under namnet Datacenter, servrar, lagring, nätverksprodukter samt närliggande produkter och tjänster 2015. Det ska ersätta de tidigare två ramavtal som har funnits inom servrar & lagring samt nätverk. I det nya ramavtalet ingår även molntjänster.

Läs också: Full pott för tre leverantörer i Kammarkollegiets mångmiljardupphandling

Driftavtalet beräknas omsätta runt en miljard kronor per år, och det nya server- och lagringsavtalet beräknas omsätta mellan 800 miljoner och en miljard kronor per år, enligt Kammarkollegiets uppskattning.

När det gäller driftupphandlingen säger projektledare Per-Erik Andersson att man har eftersträvat ett bredare intresse än tidigare.

– Vi börjar ta in anbud i månadsskiftet och räknar med att få intresse från många leverantörer, säger han.

Det som framför allt skiljer den nya upphandlingen från tidigare är att den siktar brett, men på ett mer strukturerat sätt än tidigare.

Läs också: Offentliga sektorns ofantliga nota: 24,5 miljarder

Kammarkollegiet har delat in de knappt 400 aktuella svenska myndigheterna i tre kategorier: Mindre, vilket innebär upp till 100 anställda, Mellan, som innefattar spannet 100–400 anställda, och Större som innefattar resten.

– Vi tror att den här lösningen blir ganska bra. Vi har haft ganska dålig svarsfrekvens från giganterna tidigare, och vi hoppas även få med fler mindre leverantörer som ser att de har möjligheten nu, säger Per-Erik Andersson.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning