datacenter

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har gått ut med en ny stor upphandling av datacenter för den offentliga sektorn. Det nya avtalet ska ersätta två tidigare ramavtal som inte längre är optimala.

– Vi har två nuvarande ramavtal som snart löper ut. Det är servrar och lagring samt nätverksprodukter. Det är områden som går ihop för mycket på flera håll, så vi har valt att ha ramavtal som omfattar datacenter istället. Tanken är att vi ska få med alla nätverks- och datacenterprodukter som offentlig sektor behöver i ett ramavtal. Vi har även tagit med iaas-marknaden, säger Daniel Melin vid Statens inköpscentral.

Den nya upphandlingen kommer att vara indelad i fyra delar, tre regionala (norra, södra och östra) och en rikstäckande.

Läs också: Nasdaq OMX först ut när datacenterjätte bygger nytt i Sverige

– Landsting och kommuner är alltid i en viss region, medan vissa statliga myndigheter har verksamhet i hela Sverige. Genom att vi även gör regionala ramavtal hoppas vi kunna locka fler leverantörer så att det inte bara är de stora leverantörerna som lockas, konstaterar Daniel Melin.

Hur många leverantörer siktar ni på för varje del?
– Det ska bli sex leverantörer per ramavtal.

Det beräknade värdet på den nya datacenterupphandlingen ligger runt 4 miljarder kronor för fyraårsperioden.

– De två tidigare avtalen omsatte ungefär 1,1 miljard per år, så vi har utgått från de siffrorna. Om vi tittar på det så ser vi att nätverksområdet har ökat, medan servrar sjunker i omsättning.

Sista anbudsdag är 19 februari och de nya ramavtalen kommer att träda i kraft tidigast den 1 september. Det gamla serveravtalet löper ut den sista augusti och nätverksavtalet sträcker sig till den sista november.

Läs också: Ställ inte servrarna i ishotellet.

Fakta

Nätverksprodukter, som sträcker sig till 30 november, har idag följande sex leverantörer: Atea, Caperio, Cygate, Ipnett, Network Services, TDC

Servrar, lagring samt närliggande produkter sträcker sig till 31 augusti och har följande leverantörer: Atea, Caperio, Dell, Fujitsu, HP, IBM, Oracle, Proact