TDC

I förra veckan presenterade den danska operatören TDC ett dåligt resultat och meddelade att man därför vill se över sin verksamhet. Ett tydligt, men otydligt, besked var att den svenska verksamheten kan vara på väg att säljas.

Och det kan nog finnas gott om intressenter om det svenska bolaget ska säljas. Givetvis kan de andra teleoperatörerna vara intresserade. Men även bolag som kommer mer från it-hållet kan tänkas vara intresserade.

Svenska TDC har sina rötter i båda världarna, med ett antal viktiga kunder såväl på den offentliga som på privata sidan.

Läs också: TDC kränger av sin svenska verksamhet?

Det började med att Tele1 Europe, som sedermera blev Song Networks slogs ihop med Dotcom Solutions. Det är de delarna som idag utgör TDC Sverige, som både är nätoperatör och systemintegratör. Sedan dess har bland annat Viridis IT köpts in till den del som idag går under TDC Hosting. Samtliga dessa delar ingår i det dotterbolag, TDC Sverige, som snart kan söka ny ägare.

Här är tänkbara köpare:

Teliasonera

Talar för: Verkar på samma marknad. Företagsdelen, och inte minst den egna systemintegratören Cygate, har länge tampats med TDC. Och möjligheten att köpa bort en konkurrent samtidigt som man utökar kundlistan torde låta ganska lockande. Har även visat förvärvshunger de senaste åren med bland annat norska Tele2 och Ipeer.

Talar emot: Man får mer av det man redan har, och har precis genomgått en större omorganisation, där man bland annat bytt ut en hel del chefer på den svenska företagsverksamheten.

Hur suget är Telia på att köpa svenska TDC?
”Det är ingenting vi har kommentarer på”, hälsar presschef Irene Krohn.

Sannolikhet: 70 procent.

Telenor

Talar för: Har gått framåt rejält på svenska konsumentmarknaden, och har tydligt uttalat att man nu vill nå företagskunderna. Det märktes inte minst när man nyligen aviserade att man vill växla upp det egna företagsinriktade bolaget Daxcom i Sverige. Har också en tydlig förvärvshistorik för att slå sig in på svenska marknaden med exempelvis bolag som Ownit, Bredbandsbolaget och Tele2:s fiber- och kabelverksamhet.

Talar emot: Kan vara något bränt av nordiska fusioner efter att det danska samgåendet med Telia gick i stöpet, efter att EU-kommissionen hade synpunkter.

Hur suget är Telenor på att köpa svenska TDC?
”Vi är alltid öppna för att utvärdera olika alternativ men kommenterar aldrig denna typ av rykten och spekulationer”, presschef Aron Samuelsson.

Sannolikhet: 70 procent.

Tele2

Talar för: Också en operatör som har visat intresse för it-världen, och som gärna vill ha en större del av företagsmarknaden. Det har i alla fall varit ett tydligt fokusområde, som kan behöva förstärkning.

Talar emot: Brukar inte vara särskilt flitig som köpare av bolag, utan väljer gärna att gå sin egen väg och håller dessutom gärna i slantarna istället för att göra vågade investeringar.

Hur suget är Tele2 på att köpa svenska TDC?
”Vi kommenterar aldrig den här typen av frågor”, säger tf presschef Victor Melander.

Sannolikhet: 50 procent.

Atea

Talar för: Har tampats mot TDC i många år och många affärer, inte minst sedan Ateas telekomaffärer blivit betydligt fler de senaste åren. Många kunder i Ateas huvudsegment, inte minst inom offentlig sektor, anlitar TDC idag. Att Atea har en stark förvärvshunger vet vi sedan tidigare, och nu var det längesedan bolaget köpte något större bolag i Sverige.

Talar emot: Att ta över och driva en operatörsverksamhet ligger knappast högst upp på Ateas önskelista.

Hur suget är Atea på att köpa svenska TDC?
”Vi tittar hela tiden på intressanta objekt. Självklart gör vi det, men vi kommenterar inga specifika objekt”, säger vd Carl-Johan Hultenheim.

Sannolikhet: 40 procent.

Tre

Talar för: En operatör som har haft tydligt konsumentfokus, men som gärna vill in på företagsmarknaden.

Talar emot: Passar knappast in i profilen. De företagssatsningar som har gjorts har främst varit riktad mot små och medelstora bolag. Inte heller Tre har gjort sig känt som något förvärvande bolag.

Hur suget är Tre på att köpa svenska TDC?
” På Investor kommenterar vi aldrig hypotetiska affärer eller transaktioner”, säger Stefan Stern, kommunikationschef på Investor.

Sannolikhet: 30 procent.

Dustin

Talar för: Har stora tillväxtmål och köper gärna på sig nya bolag för att nå dessa.

Talar emot: Mycket. Dustins hemmaplan är små och medelstora bolag, och det är knappast där TDC:s huvudfokus har legat. Precis som för Atea är nog intresset av att köpa på sig en operatörsverksamhet tämligen lågt.

Hur suget är Dustin på att köpa svenska TDC?
”Vi kommenterar inga enskilda case”, säger kommunikationschef Eva Ernfors.

Sannolikhet: 20 procent

Evry

Talar för: Ett riktigt wildcard i sammanhanget, men Evry har länge haft en stor verksamhet inom telekom och TDC:s kundbas kan säkert vara intressant. Och nye koncernchefen Björn Ivroth har sagt att man gärna tittar på intressanta bolag att köpa.

Talar emot: Det mesta. Evry har knappast något större intresse av att ta över en operatörsverksamhet. Och det är knappast telekomaffärerna som är huvudfokus nu när man, med nya ägare i ryggen, bygger det nya Evry.

Hur suget är Evry på att köpa svenska TDC?
”Vi har visserligen många trevliga kunder inom telekom, men det är inte aktuellt för vår del”, säger Evrys koncernchef Björn Ivroth.

Sannolikhet: Mindre än 5 procent