Evry vill öka trycket på hälso- och sjukvårdsmarknaden. Till sin hjälp har man nu tagit det svenska bolaget Cambio Healthcare Systems.

– Vi är jättenöjda med att få till ett strategiskt samarbete med dem. Vi kommer att samarbeta i kommande upphandlingar och ser att det är lite av det bästa från två världar. De har ett bra kärnsystem och vi har ett antal specialistlösningar. Vi är redan starka inom hälsa och med det här samarbetet blir vi ännu starkare, säger Evrys koncernchef Björn Ivroth.

Läs också: Miljarder pumpas in när vården generationsväxlar i hela Norden

Att det är hård konkurrens inom hälsosektorn är knappast någon nyhet. Men precis som på övriga marknaden vill Evry vara det nordiska alternativet, och Björn Ivroth lyfter gärna fram de fördelar man har av att känna sin lokala marknad.

Björn Ivroth
Björn Ivroth, koncernchef Evry.

– Vi möter framför allt stora internationella spelare från de anglosaxiska länderna. Men den här branschen kräver mycket lokal anpassning och vi känner till lagar och villkoren på ett bra sätt, och baserat på det kan vi ta fram de bästa lösningarna. Kunderna ser positivt på att det finns ett nordiskt alternativ. Man kan behöva göra modifikationer under resans gång och då är det bra att man finns nästgårds.

Han säger att det nya samarbetet har gett ett positivt genmäle från marknaden, och han tror att det finns mycket lärdom att hämta från vårdvärlden.

Läs också: Miljarder på spel när vården moderniseras - han leder det historiska riskprojektet

– Vi ligger långt framme inom nordisk hälsovård. Det handlar mycket om digital transformation, och jag troratt det vi gör på hälsosidan kan vara intressant i andra branscher också, som exempelvis bank och försäkring.

Tidigare Nexus-vd:n Peter Gille, som tog över på Cambio i höstas, kommenterar det nya partnerskapet så här:

– Genom samarbetet med Evry får vi en ökad leveranskapacitet av vårdkompetens där vi kan ge våra kunder tillgång till lösningar som är byggda med hänsyn tagen till nordisk sjukvård, nationella initiativ och skattefinansierad vård och omsorg.