Pankaj Tagra
Pankaj Tagra är Nordenchef på HCL.

I förra veckan undertecknades storaffären mellan HCL och Volvo, som innebär att Volvo IT:s externa verksamhet ska ta klivet över till HCL. IT24 har tidigare rapporterat om oron hos personalen i Göteborg.

Och nu lättar det indiska bolagets Nordenchef Pankaj Tagra på den munkavle han hänvisade till innan pappret var påskrivet för den affär som aviserades redan i oktober.

Läs också: Konsultbolagen ser ljust på framtiden – men har de verkligen fog för det?

– Vi har gjort stora framsteg under de här fyra månaderna. Det är två delar. Dels den externa verksamheten, men en annan viktig sak är driften av 3 500 applikationer inom Volvo. Det är ett viktigt steg för oss för att stärka oss inom fordonsindustrin, säger han och konstaterar att man med Volvo IT även får ett antal starka kunder i Sverige och Frankrike.

En viktig kund, Assa Abloy, har dock redan bytt ut Volvo IT mot ett annat indiskt bolag, Wipro. Men enligt Pankaj Tagra har det inget med HCL:s köp att göra.

– Det skedde innan vi tecknade vår avsiktsförklaring med Volvo. Alla andra kunder har gett oss ett fantastiskt varmt välkomnande, säger han.

Desto oroligare har det varit bland personalen i Göteborg. En stor farhåga har varit att HCL ska upprepa samma mönster som förra gången man tog över ett bolag i Sverige, Växjöbaserade Boss Media. Då skedde övertagandet i november 2013, och i januari varslades personalen om uppsägning från och med sommaren.

HCL:s personalchef Jorid Bonaunet, som var med vid Boss Media-resan, ska enligt uppgifter till IT24 vara på plats i Göteborg nu. Och det har gett upphov till ytterligare oro.

– Vi har ett stort hr-team och jag vill inte kommentera enskilda medarbetare, säger Pankaj Tagra om Jorid Bonaunets eventuella närvaro i Göteborg.

Kan de anställda i Göteborg kan förvänta sig samma scenario som i Växjö?

– Absolut inte. Det som är viktigt att förstå är att det är en stor skillnad, säger han och konstaterar att Boss Media var en verksamhet som togs över, medan det den här gången handlar om en stor investering.

– I det här fallet köper vi verksamheten, och vi vill inte döda den kompetens som finns inom bolaget. Det här är en mycket bra verksamhet som vi ska ta till en större marknad, säger han.

Och han förstår om det finns oro i leden, men säger att det är naturligt när ett företag byter ägare.

– Responsen från personalen har varit bättre än väntat. Det är alltid en förändring. Vi har haft stormöten, och vi har så klart bemött deras oro. För oss är de anställda en värdefull tillgång.

Läs också: Evry och Tieto pressas när indierna ökar takten – så ska de nordiska bolagen överleva

HCL-chefen konstaterar också att det har varit frivilligt att följa med i förvärvet, men vill inte ge någon exakt siffra på hur många som vid deadlinen den 1 februari valde att vara kvar som Volvoanställda.

– Jag upplever att det är väldigt få, säger han och konstaterar att det slutgiltiga resultatet kommer första veckan i april, då allt ska vara helt klart.

När han pratar om att personalen är en värdefull tillgång är det tydligt att det är Volvo IT:s verksamhet inom mainframe som avses.

Från Volvo IT-anställda som vi varit i kontakt uppges att HCL ska dra igång en Mainframe Academy i Indien för att träna upp indisk personal, som sedan ska slussas in i den svenska verksamheten. Men den bilden håller inte Pankaj Tagra med om.

– Tvärtom. Den ska vara i Göteborg och vi vill tillföra kompetens och skapa ett Mainframe Excellence Center. Om indier hade varit bra på stordatorer hade vi gjort det tidigare. Det är huvudanledningen till att vi har gjort det här förvärvet. Andra viktiga bidragande faktorer är kompetensen inom fordonsindustrin och delade tjänster.

Så stordatorerna är den allra viktigaste delen att behålla?

– Ja, det är korrekt.

Hur lockbetet ser ut, och vad de betalar för att försäkra sig om att rätt personer stannar kvar, vill han inte kommentera. Fackklubben i Göteborg bekräftar dock att bonusar har erbjudits till vissa anställda.

– Jag kan inte kommentera det, men vi gör allt vi kan för att försäkra oss om att de ska se HCL som attraktivt, säger Pankaj Tagra.