Vi har tidigare skrivit om hur IBM valt att konsolidera sina verksamheter i Kista till ett kontor. Men omstruktureringen är långt ifrån klar.

På onsdagen meddelades personalen via mejl att blev bolaget ska ta bort ytterligare 200 tjänster från Kistakontoret. Åtgärden är en del i ett stort globalt nedskärningsprogram.

– Det är en del av den fortsatta transformationen vi gör utefter det behov vi ser från marknaden, säger IBM:s informationschef Lennart Malm, som inte vill gå in mer i detalj på om det är något särskilt affärsområde som drabbas hårdast.

– Med respekt för förhandlingarna vill jag inte kommentera det.

Går det att säga något om hur tidsplanen ser ut för nedskärningen?

– Det återstår att se. Förhandlingarna inleds i dag, så jag vill eller kan inte kommentera mer än så i dagsläget.

Det som är kommunicerat tidigare är att de områden IBM väljer att satsa stort på framöver är molnet, mobilt, säkerhet och dataanalys.

– Det positiva från vår synvinkel är att vi ser en ökad efterfrågan inom digital transformation och inte minst inom våra kognitiva system, säger Lennart Malm.

Läs också: Storstädning på svenska IBM

Det här är knappast den första nedskärningen hos it-jätten.

Så sent som 2013 hade bolaget närmare 430 000 anställda globalt. Vid utgången av 2014 hade den siffran krympt avsevärt, till 379 592. Och vid senaste årsslutet, 2015, var man ännu färre, 377.757 anställda.

Tittar man på utvecklingen för IBM Svenska AB följer utvecklingen samma mönster:

2012 hade det svenska bolaget 2 732 anställda, 2013 var det 2 341 och vid det senast inrapporterade bokslutet, 2014, hade man gått under 2000-sträcket, och sysselsatte 1 992 personer.