Vi har tidigare rapporterat om att många inom det gamla Evry, framför allt Systeamdelen, varit missnöjda med hur nya Evry utvecklats.

Redan när nya koncernchefen Björn Ivroth tillrädde framkom det att 46 legala enheter inom koncernen skulle göras om till en. Och det är den centralstyrningen som många nu reagerar på, inte minst eftersom de som hoppar av anser att det läggs för lite krut på den lokala affären.

Två personer från den svenska ledningsgruppen, Joakim Breidmer, som ansvarat för strategi och affärsutveckling, och marknads- och kommunikationschefen Camilla Erixon, har nu beslutat att överge den nya Evryskutan. Detsamma gäller ett tredje tungt namn, Pierre Adolfsson, som lett Evrys arbete med kultur, förändring och värdegrundsarbete.

Nya Sverigechefen Fredrik Almén kallar det odramatiska förändringar, och kommenterar respektive chef så här:

– När det gäller Camilla har hon varit på bolaget i 18 år, och nu har vi en ny ägare och en ny affärsmodell. Vi har haft en bra dialog och vi landade i att hon ska vara kvar ett tag innan hon lämnar, säger han och utvecklar:

– Vi har gjort om nästan 50 legala enheter till en, och då kommer vi att jobba annorlunda med marknad och kommunikation. Tanken är att jobba mer som vår Financial Services-del gör idag. Än så länge har vi ingen ersättare på plats, men vi letar.

I princip detsamma gäller för Joakim Breidmer, även om hans ersättare redan ska vara klar. Den interna lösningen är dock namnlös än så länge för kretsarna utanför Evrys svenska ledningsgrupp.

– Joakim har också en lång historik i företaget. Även här är det naturligt att han lämnar vid ägarbytet. Vi har en annan lösning på plats och ersättaren finns någonstans i vårt avlånga land, konstaterar Fredrik Almén.

När det gäller Pierre Adolfsson konstaterar Evrys Sverigechef att han vill jobba med eget företag, som konsult, och att det inte finns något groll bakom avhoppet.

– Jag pratade med honom så sent som i fredags.

En stor del i Evrys omorganisation innebär att man går från att ha chefer på respektive lokalkontor till att istället ha en ansvarig för varje marknadsenhet. Det är framför allt det som gjort att många lokala chefer känt sig vingklippta.

Ytterligare ett bevis på det är att Thomas Johansson, som lett Umeåkontoret, också har sagt upp sig. Han har även fått med sig ett antal av de lokala konsulterna.

Umeå tillhör marknadsenhet Norr som fått en ny chef i Jenny Lindgren, som ersätter tidigare flyktade Fredrik Arvidsson. Hon är också är ett av de nya namnen i den svenska ledningen. Hr-chefen Martina Smedman, som hämtats in från Eniro, är också en av ledningsgruppens nytillskott.

Kritiken mot centralstyrning och att Evry är på väg att tappa sitt starka lokala engagemang bemöts av Fredrik Almén med följande ord:

– Vi har fortfarande en stark lokal prägel, men vi behöver bära ut hela vårt erbjudande till våra kunder, och det vill vi kunna göra till hela landet. Som jag ser det så utesluter inte det ena det andra. Vi ska fortfarande vara kungar lokalt, men i den digitala transformationen är det viktigaste för oss att möta kundens behov för framtiden och vara en trovärdig och bra partner.