Konsultbolaget Evry fortsätter sjösätta sin nya strategi. En viktig del i bolagets nya resa är att satsa stort på partner inom olika områden. Först ut var megamolnsatsningen tillsammans med IBM i det norska datacentret i Fet. Och i februari presenterades bolagets nya vårdkompis Cambio.

Den här gången riktar man in sig på att hjälpa kunden med digitaliseringen fullt ut. Nästa partner ut är nämligen Silicon Valley-grundade designbolaget Method, som bland annat jobbar nära bolag som Google och Salesforce.

Tillsammans med sin nya partner öppnar nu Evry ett nytt kontor i gamla Skatteskrapan på Söder i Stockholm. Den nya satsningen gå under namnet Evry Strategic Design Lab, dit Evry ska bjuda in den högsta ledningen för sina kunder för att se vilka möjligheter digitalisering kan ge i form av nya affärsmodeller.

– Nu skriver vi ett nytt kapitel i det nya Evry. Den digitala transformationen är ett tydligt steg för att kunna skaffa sig konkurrensfördelar, och vi vill vara en partner som kan identifiera nya affärsmodeller och få dem att hända. Det här ska vara vårt flaggskepp i den strategin, där vi ger kunderna en chans att möta Evry och där vi tillsammans kan utveckla något som kunderna verkligen vill ha, säger Evrys koncernchef Björn Ivroth.

Inledningsvis kommer konsultjättens nya kontor ledas av Jarle Holm, som plockats in från det nordiska affärsområdet Financial Services. Planen är dock att inom kort ha en permanent chef på plats. Inledningsvis kommer ett tiotal anställda finnas på plats.

– Det finns plats för 18 personer, men troligen kommer vi att vara tio till en början, säger Björn Ivroth och konstaterar att det är en blandning av folk från Evry, från Method samt nyrekryteringar.

Och han är påtagligt nöjd över sin nya partner, som dök upp genom Evrys och Methods gemensamma ägare Apax.

– Vi tittade på flera alternativ, men insåg att det tar för lång tid att rekrytera folk. Method är en av de bästa designbyråerna i världen jag är mycket nöjd med partnerskapet. Det är ett väldigt starkt varumärke i designkretsar. Är man designpartner till Google är man troligen ganska bra, säger han.

Till en början har Evry fokus på att locka dit sina kunder inom bank- och finanssektorn. Men det är inte en renodlad satsning på den branschen utan i princip alla branscher är aktuella för det nya kontoret.

Läs också: Evry köper IBM-moln för en halv miljard

– Alla kunder vi pratar med är väldigt intresserade. Det här är de problem de brottas med varje dag, och fördelarna med hur du kan förändra din affär med digital design är oerhört stora. Vi hoppas till exempel kunna locka kunder inom offentlig sektor, säger Björn Ivroth, som säger att en av nycklarna är att locka ledningen i respektive bolag, det vill säga den som verkligen sitter på besluten.

– Alla pratar digitalisering, men det kräver att det ska ge affärsvärde, och styrelser pratar ofta mycket om det, men vet inte alltid hur de ska få det att hända. Tillsammans kan vi minska ledtiden från idé till handling.

Oavsett kund som kommer dit finns det en tydlig inriktning mot finansvärlden, och det är också en av anledningarna till att verksamheten förlagts till Stockholm, där det finns en stark startupscen inom fintech. Den hoppas Evry kunna attrahera. 

– Vi vill vara en plattform för den startupscenen. Det här är ett självklart sätt för ett fintechbolag att presentera sina affärer. Evry omsätter 3 miljarder i finanssektorn och har 1 500 personer som jobbar med fintech varje dag, säger Björn Ivroth.

Och just startupscenen i Stockholm lockar även Methods vd Carsten Wierwille, som är på besök under lanseringen.

– Det måste vara något med luften eller vattnet här, säger han om den svenska startupmiljön, och säger så här om de möjligheter Method får med sin nya partner.

– Vi blev presenterade genom Apax, och såg tidigt att vi kan göra något tillsammans. Båda organisationerna är inriktade på att lösa problem, men vi gör det på olika sätt och jag tror at det är två kulturer som passar. Det är ingen bra idé att ha ingenjörer som försöker vara designers, och designers som försöker vara ingenjörer. Då är det betydligt bättre att vi hjälper varandra och lär oss av varandras styrkor.