Redan för tre år sedan skrev vi om hur HiQ, med vd Lars Stugemo i spetsen, reagerade kraftigt mot konkursförvaltarens krav. Stämningen från Saabs konkursbo gjorde gällande att HiQ skulle betala tillbaka pengar som man redan fått in för utförda tjänster.

Nu har en förlikning slutligen nåtts mellan parterna där konkursförvaltarna har släppt sitt krav på 5,7 miljoner kronor. Det slutgiltiga resultatet av förhandlingarna landade istället i att HiQ:s kvartalsresultat kommer att få en negativ resultateffekt på 1,9 miljoner kronor.

Lars Stugemo säger att det är skönt att det är över, och att han är så nöjd som han kan vara.

– Givet hur utgångsläget var mot konkursförvaltaren och hur utfallet blev får vi vara nöjda, säger han, men vidhåller:

– Systemet är märkligt. Nu är vi ett medelstort konsultbolag som har möjlighet att ta in bra resurser, men ändå blir det lite David mot Goliat i en sådan här kamp. Regelverket bör istället främja samverkan för att finna lösningar och inte uppmuntra till kostsamma, snåriga och utdragna juridiska processer.

Det märkliga han syftar på är alltså kravet på att HiQ skulle betala tillbaka pengar man fått för utförda uppdrag, eftersom man enligt konkursförvaltaren borde ha förstått att Saab kommit på obestånd i ett tidigare stadium.

– Man ska inte straffas av en märklig lagstiftning för att man går in och hjälper kunden. Vi har jobbat med Saab sedan 1998, och det var inte första gången de hade likviditetsbrist, om man säger så. Det var ganska centrala delar för företaget vi stod för också, bland annat deras webb. Hade vi inte gjort det hade det verkligen blivit jobbigt för dem, säger Lars Stugemo, som nu känner sig färdig med ärendet.

– Nu lägger vi det bakom oss och går vidare och gör det vi är bra på, det vill säga att utveckla ny och spännande teknik.