Under de senaste åren har Lexmark köpt på sig mjukvarubolag, däribland det svenska dokumenthanteringsföretaget Readsoft.

Men att bolaget valde att öppna plånboken i Sverige kan knappast ses som en satsning på den svenska marknaden. Tvärtom håller den svenska verksamheten på att monteras ned. Det senaste exemplet är kontoret i Göteborg, som nu skrotats.

Läs också: Readsoft-fajt fortsätter

Och de lokala chefsrollerna på såväl Readsoft som Lexmark har successivt försvunnit under den stora omstöpningen av företaget. Idag är det betydligt mer centraliserat, där Rob Greaves ansvarar för den hårdvarudel som finns kvar i Sverige, och Christina Bowe på Lexmark Software basar över den svenska mjukvarudelen.

Några svar från dessa, eller andra ansvariga på bolaget går dock inte att få i dagsläget. Detta eftersom man hänvisar till att bolaget är inne i en tyst period. Så hur stor den kvarvarande delen i Sverige är går inte heller att få ett klart svar på.

Det som däremot framkommer ganska tydligt är att de tilltänkta synergieffekterna med förvärven av exempelvis Readsoft och Kofax, det vill säga viljan att kombinera mjuk- och hårdvara verkar ha uteblivit.

Och det är också det som är orsaken till den nu tysta perioden, en period som initierades redan efter tredje kvartalet 2015.

– Under tredje kvartalet 2015 indikerade Lexmark att ett alternativ kan vara att sälja hela bolaget, eller att bryta ut en del av bolaget. Lexmarks ledning har fått i uppdrag att utvärdera strategiska initiativ för att öka aktievärdet och få fram det inneboende värdet som har skapats i bolaget, skriver bolagets amerikanska corporategäng i ett mejl.

Läs också: Därför gynnar jättarnas uppköp de svenska it-bolagen

Vilket strategiskt alternativ det blir vet vi inte, men enligt vad IT24 erfar är en försäljning ganska nära förestående. Och det är i alla fall behovet att ta ställning till olika bud som anges som den främsta anledningen till att bolaget just nu lägger locket på.

– Lexmark är väldigt nöjt med både de framsteg och det positiva intresse som funnits när det gäller bolagets strategiska alternativ, och fortsätter utvärdera. Medan den pågående utvärderingen fortsätter kommer Lexmark att vara inne i en tyst period, skriver man vidare i mejlet.

Huruvida det blir hela bolaget, eller bara hård-, eller mjukvarudelen, som säljs av återstår alltså att se. Den vägledning man får av följande mejlsvar är tämligen modest.

– Lexmark tänker inte kommentera utvärderingsprocessen eller avslöja fler framsteg förrän styrelsen godtar en specifik transaktion eller på annat sätt avslutar utvärderingen av strategiska alternativ. Ingen försäkran kan heller ges om resultatet av översynen av strategiska alternativ, vilket inkluderar huruvida en transaktion kommer att ske eller någon tidpunkt eller några villkor.