I samband med årets första kvartalsrapport meddelar Ericsson en hel del förändringar i organisationen. Bland annat stuvas det om rejält i toppen med följden att cio:n Anders Thulin petas från koncernledningen.

– Det är en del av omstruktureringen, men vi kommenterar inga specifika individer, säger Johannes Persson på Ericssons informationsavdelning.

Anders Thulin lämnar bolaget den 1 juli, och då tillträder istället Johan Torstensson som ny cio. Han kommer dock inte att vara med i koncernledningen.

– Vi kommer inte att ha någon med den rollen i ledningen. Det ansvaret delas av andra personer i ledningsgruppen. En stor del av ansvaret kommer att ligga på finansavdelningen, säger Johannes Persson.

I övrigt verkar it dock ha en viktig roll i Ericssons nybygge. I den nya organisation som sjösätts pekas ”it och molnteknik” ut som ett av de nya nyckelområdena.

Läs också: Stor intervju: Så hjälper it-funktionen Ericsson att förändras

Den verksamheten ska delas upp i två affärsenheter. Den ena är IT & Cloud Products, under ledning av Anders Lindblad, som till skillnad från den förre cio:n är medlem i koncernledningen. Den andra affärsenheten är IT & Cloud Services, som leds av Jean-Philippe Poirault, som även han har kvalat in i finrummet, det vill säga koncernledningen.

Så det är populärt med it, men inte att ha en cio i ledningen?
– It och molnteknik är ett av våra fokusområden, men jag tror inte att man kan dra slutsatsen att det ena är populärare än det andra.

Ericsson pratar också mycket om besparingar i samband med sin kvartalsrapport. Det besparingsprogram man startade i november 2014 fortsätter enligt plan.

Men det kan bli mer besparingar i år än vad man tidigare har kommunicerat. Uppskattningen är att omstruktureringskostnaderna för 2016 ökar till 4-5 miljarder kronor, från tidigare kommunicerade 3-4 miljarder kronor.

Läs också: Ny nätteknik mäklar fred mellan 4G och wifi

– Det gäller framför allt vår service delivery-organisation, som har gått sämre än väntat under kvartalet, säger Johannes Persson.

Är det några varsel lagda?
– Nej.