I början av året skrev vi om att Kammarkollegiet valde att tänka nytt.

Istället för de två gamla avtalen servrar och lagring, samt nätverksprodukter, valde man att göra en stor upphandling med ett samlingsavtal för datacenter. Det beräknade värdet av upphandlingen uppskattas till 4 miljarder kronor.

Igår kom Kammarkollegiets tilldelningsbeslut, och där framkommer det att det är sex bolag som kommer att få vara med och jaga de statliga datacentermiljarderna.

Läs också: Miljarder att slåss om när staten ska handla upp it-drift

Vinnarsextetten består av Atea, Cygate, Infront IT-Partner, Network Services, Proact och TDC.

Tilldelningsbeslutet är indelat i fyra delar, men det verkar inte ha påverkat resultatet, utan alla sex bolag har erbjudits ramavtal i samtliga delar.

De fyra delarna är Datacenter Norra Sverige, Datacenter Östra Sverige, Datacenter Södra Sverige samt Datacenter Rikstäckande.

Kammarkollegiet flaggar dock för att avtalsspärren löper ut först den 6 maj.