I veckan kom beskedet som en stor del av den svenska it-återförsäljarskaran väntat på: tilldelningsbeslutet i Kammarkollegiets stora klientupphandling.

Upphandlingen, som görs av Statens inköpscentral, är indelad i fyra delar, tre regionala och en rikstäckande.

Något exakt värde på upphandlingen är svårt att ange i dagsläget. Anna Berg på Kammarkollegiet säger dock att om man tittar på de tidigare upphandlingarna torde det gå att uppskatta ett värde.

Baserat på tidigare års omsättning, och utifrån vad leverantörerna har redovisat in så uppskattar hon att det handlar om mellan 800 miljoner kronor och 1 miljard per år om man slår ihop de fyra delarna.

Läs också: Sex vinnare ska tampas om statens datacentermiljarder

Samtliga delar är på fyra år, så det totala värdet kan alltså bli upp till 4 miljarder kronor.

Tre bolag har lyckats komma med på alla fyra delarna. Det är Atea, B2B IT-Partner och Misco.

Innan allt är helt spikat för att börja avropa på avtalet ska dock avtalsspärren inväntas. Den löper ut den 12 maj.

Här är vinnarna i de fyra olika delarna:

Klient 1, Norra Sverige och Uppsala-Örebro

Hi5
Atea
B2B IT-Partner
Dustin
Lin Education
Misco

Lämnade anbud men höll inte hela vägen: Caperio, Invid, Ricoh

Klient 2, Stockholm, Gotland och Sydöstra Sverige

Atea
B2B IT-Partner
Dustin
Invid
Lin Education
Misco

Lämnade anbud men höll inte hela vägen: Caperio, IT-Total, Ricoh

Klient 3, Västra och Södra Sverige

Atea
B2B IT-Partner
Lanteam
Lin Education
Misco
Ricoh

Lämnade anbud men höll inte hela vägen: Advania, Caperio, Cygate, Dustin, Infoteca, Invid, ITF, Koneo, Lan Assistans, Office IT-Partner, TDC

Klient 4, Rikstäckande

Atea
B2B IT-Partner
Invid
ITF
Misco
Ricoh

Lämnade anbud men höll inte hela vägen: Caperio, Cygate, Dustin