Den 26 april lämnade Kammarkollegiet tilldelningsbeslut för sin nya stora datacenterupphandling, som beräknas vara värd 4 miljarder kronor under de kommande fyra åren.

Det nya ramavtalet ska ersätta de två gamla avtalen servrar och lagring, samt nätverksprodukter. På båda dessa avtal fanns Caperio med som ett av de utvalda bolagen. Men i den nya datacenterupphandlingen lämnades man utanför.

En knapp vecka senare, den 2 maj, var det dags för nästa tilldelningsbeslut. Den här gången handlade det om den stora klientupphandlingen, där leverantörer och pc och plattor valdes ut. Upphandlingen är indelad i fyra delar, tre regionala och en rikstäckande, och även här ligger det beräknade totalvärdet runt 4 miljarder kronor.

Men även här var det nattsvart för Caperio, som lämnade in anbud till samtliga fyra delar, men fick avslag med samma motivering i tre av fyra delar. Det handlade främst om att ”anbudsgivaren enligt sin inkomna anbudsansökan inte kan sälja offererat tillverkarmärke för surfplattor”.

Caperios vd Tomas Wanselius är så klart besviken över de uteblivna ramavtalsjaktlicenserna, och konstaterar krasst:

– Det handlar om att vara väldigt duktiga på att skriva vad man har, och vi har inte varit tillräckligt tydliga. Det är bara att inse att de andra har varit bättre, säger han.

Att ni tappade de två tidigare avtal som nu blev en stor datacenterupphandling, hur stor smäll är det för er?
– Inte så stor smäll. Den största smällen är framför allt att vi inte syns lika tydligt när vi inte har de avtalen. Men lejonparten av vår försäljning sker inte där. Naturligtvis hade vi velat vara med, men nu när vi inte har avtalet gör det mig inte jättesömnlös.

Var har ni lejonparten då?
– Den privata marknaden och direktupphandlande offentliga kunder. Om vi bara utgår från nuläget och de närmaste åren så kommer Caperio kunna fortsätta växa ändå. Det känns som vi är på rätt väg.

Avtalsspärren för klientavtalet löper ut den 12 maj, så än är inte allt hugget i sten. På frågan huruvida Caperio kommer att överklaga eller inte är Tomas Wanselius desto mer fåordig.

– Man har tio dagar på sig att överklaga. Vi får se hur vi gör med det.