Vi skrev nyligen om Kammarkollegiets stora klientupphandling, som beräknas vara värd runt 4 miljarder under de kommande fyra åren. Men det är långt ifrån klart att börja avropa på ramavtalet, som nu har överklagats.

Upphandlingen är indelad i fyra delar, och till samtliga dessa var det bara tre bolag som kvalade in, Atea, B2B IT-Partner och Misco.

– Samtliga fyra delar har överprövats, säger Anna Berg på Kammarkollegiet.

De två bolag som överklagar Kammarkollegiets beslut är Dustin och Ricoh, som delat på bördan och ifrågasätter två delar var.

Dustin finns med som ett av de utvalda bolagen i de två första delarna, Klient 1 och Klient 2, men har överklagat Klient 3, som gäller Västra och Södra Sverige samt Klient 4, som är rikstäckande.

För Ricoh är det precis tvärtom. Bolaget har valts ut till Klient 3 och Klient 4, men överklagar Klient 1, som gäller norra Sverige och Uppsala-Örebro, samt Klient 2, som innefattar Stockholm, Gotland och Sydöstra Sverige.

På Kammarkollegiet har man precis tagit del av de inlämnade handlingarna från Förvaltningsrätten.

– Vi har inte skickat in våra yttranden till Förvaltningsrätten än, men vi hävdar att vi är transparenta och likabehandlande, säger Anna Berg apropå den kritik som riktas mot upphandlingen och konstaterar att båda bolagen har uppfyllt samtliga krav i samtliga fyra delar och att det är andra faktorer som avgjort.

– De har uppfyllt alla kriterierna i alla fyra ansökningarna, och fått full pott efter att ha lämnat in bra anbud. Det är helt och hållet priserna som har avgjort. I Dustins fall lade de sig till exempel lägre i pris på de två avtal de fick, medan de låg högre i de två andra.

Även ITF verkar ha handlingar på väg in till Förvaltningsrätten. Enligt Kammarkollegiet har bolaget fått anstånd till imorgon med att lämna in efter att man inte klarat sig genom den första selekteringen.

Caperio, som hamnade utanför samtliga fyra delar, har inte lämnat in någon överklagan.