I augusti tog Lars Save över som vd på konsultbolaget MSC Group. Då köptes även den tidigare huvudägaren och grundaren Muazzam Choudhury ut, och en ny styrelse tillsattes, och en ny tillväxtstrategi sjösattes.

Och att tillväxten ska ske via förvärv är tydligt. Idag meddelar MSC Group att man tar över de resterande 40 procenten av konsultbolaget Frontwalker, av vilket man köpte 60 procent redan i november. Strax innan, i oktober, gjordes det första förvärvet på den nya resan, då Javakonsulten Racasse köptes.

I dagsläget utgörs MSC-styrkan av cirka 110 personer, som huvudsakligen sitter i Stockholm och Uppsala. Men bolaget har även kontor i Sundsvall och Malmö. Och Lars Save är långt ifrån färdig med sin förvärvsresa.

– Nu har konsultverksamheten en ganska bra storlek. Nu letar vi efter ytterligare förvärv, främst ett produktbolag. Vi vill kunna göra kompletterande affärer till vår konsultverksamhet. Vi behöver ett stadigare kassaflöde i form av licensaffärer, säger han.

Men det är inte bara produktbolag som är intressant att förvärva. Även andra verksamheter kan vara intressanta, och dessutom finns det planer på geografisk expansion.

– Västkusten skulle vara trevligt att täcka in på något sätt. Sedan skulle vår verksamhet inom service desk och infrastruktur gärna få bli lite större.

MSC-vd:n har tidigare gjort liknande resor när han byggt upp konsultkoncernen Addnode, samt affärsinformationsbolaget Bisnode, som båda är konstruerade på liknande sätt, det vill säga med ett ägarbolag i toppen med många nischade dotterbolag.

– Det är så jag vill driva bolag, att ha ett ägarbolag med ett antal produktbolag under, säger han och hoppas alltså på en liknande resa nu.

– Jag har varit med och byggt två miljardkoncerner. Nu får vi se om det blir en tredje.